Landschapswerkplaats

Samen met initiatiefnemers, inwoners, overheden en organisaties zetten we ons in om het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker te maken.

De Landschapswerkplaats voert plannen uit die het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker maken. Met als doel het creëren van een fijnmazig biodivers netwerk van groen en water waar mensen naar hartenlust kunnen wandelen, fietsen, paardrijden en varen. De Landschapswerkplaats werkt samen met inwoners, overheden en organisaties tien initiatieven uit. Gebundeld, zodat ze elkaar versterken.

Waarom de Landschapswerkplaats?

Groningers zijn begaan met hun landschap én vinden het belangrijk om hierin te investeren. Dat werd meer dan duidelijk tijdens het verzamelen van ideeën voor de toekomst van Groningen in ‘Toukomst’. Want van de negenhonderd ingezonden Toukomstideeën heeft bijna de helft te maken met natuur en landschap en met manieren om meer en beter van het landschap in de provincie te kunnen genieten.

Landschapswerkplaats: het landschap van Groningen maken we samen.

De rode draad hierin is dat Groningers de rust en ruimte willen behouden. Maar tegelijkertijd zien ze ook kansen om het landschap aantrekkelijker, meer beleefbaar, biodivers en toekomstbestendiger te maken. Het Toukomstpanel – dat de 900 ideeën beoordeelde – adviseerde om de ideeën voor het landschap in gezamenlijkheid aan te pakken, zodat ze elkaar versterken. Daarvoor is de Landschapswerkplaats opgericht!

Een terugblik op de eerste overkoepelende gebiedsbijeenkomst

Op 17 oktober kwamen ruim honderd genodigden naar Zuidwolde voor de eerste overkoepelende gebiedsbijeenkomst van de Landschapswerkplaats. Initiatiefnemers uit de hele provincie en vertegenwoordigers namens gemeenten, waterschappen en provincie namen hier kennis van wat de eerdere gebiedsbijeenkomsten hebben opgeleverd. Het bleef niet bij alleen luisteren: de aanwezigen gingen ook zelf aan de slag tijdens een van de vier workshops. Bekijk hieronder de terugblik op de geslaagde avond.

In oktober 2023 presenteerde de Landschapswerkplaats hun gebiedsagenda in Zuidwolde.

Initiatieven

De Landschapswerkplaats start met onderstaande tien gebundelde initiatieven. Deze projecten zijn tot stand zijn gekomen uit verschillende bijeenkomsten met initiatiefnemers, inwoners, deskundigen, gemeenten en waterschappen.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Nationaal Programma Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Provincie Groningen, Prolander, Landschapsbeheer, Vereniging Groninger Dorpen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 31.000.000
Projectnieuws