De Landschapswerkplaats voert plannen uit die het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker maken. Met als doel het creëren van een fijnmazig biodivers netwerk van groen en water waar mensen naar hartenlust kunnen wandelen, fietsen, paardrijden en varen. De Landschapswerkplaats werkt hiervoor samen met inwoners, overheden en organisaties tien gebundelde Toukomstinitiatieven in samenhang uit zodat ze elkaar versterken. 

Eerste zeven projecten

Landschapsbeheer Groningen is samen met initiatiefnemers gestart om de eerste zeven projecten uit te voeren. Voor deze projecten, die verspreid liggen over drie gebieden in de provincie, is in totaal € 700.000 beschikbaar. Ze zijn het resultaat van bijeenkomsten met initiatiefnemers, inwoners, deskundigen, gemeenten en waterschappen. Deze eerste projecten zijn nog vrij klein en bedoeld om van te leren. Op basis van de lessen gaat in 2023 de Landschapswerkplaats van start met tien gebundelde Toukomstinitiatieven. De planning en route door de provincie maken we in 2023 bekend.

Waarom de Landschapswerkplaats?

Groningers zijn begaan met hun landschap én vinden het belangrijk om hierin te investeren. Dat werd meer dan duidelijk tijdens het verzamelen van ideeën voor de toekomst van Groningen in ‘Toukomst’. Want van de negenhonderd ingezonden Toukomstideeën heeft bijna de helft te maken met natuur en landschap en met manieren om meer en beter van het landschap in de provincie te kunnen genieten.

Landschapswerkplaats: het landschap van Groningen maken we samen.

De rode draad hierin is dat Groningers de rust en ruimte willen behouden. Maar tegelijkertijd zien ze ook kansen om het landschap aantrekkelijker, meer beleefbaar, biodivers en toekomstbestendiger te maken. Het Toukomstpanel – dat de 900 ideeën beoordeelde – adviseerde om de ideeën voor het landschap in gezamenlijkheid aan te pakken, zodat ze elkaar versterken. Daarvoor wordt de Landschapswerkplaats opgericht!