Fotografie: Stella Dekker

Diepen en maren

Het versterken en herstellen van historische waterlopen om het landschap meer toegankelijk te maken en ons erfgoed beter te kunnen beleven.

Diepen en maren zijn onlosmakelijk verbonden met Groningen. Ooit verbonden ze dorpen en steden met elkaar, maar ook met de wereld. Het project ‘Diepen en maren’ heeft als doel om deze historische waterlopen te versterken en herstellen om het landschap meer toegankelijk te maken en het erfgoed beter te kunnen beleven.

Erfgoedparels

Cultureel erfgoed zoals wierden, molens, sluizen, kalkoven en steenfabrieken zijn veelal te vinden langs de Groningse diepen. De samenhang tussen dit erfgoed is momenteel ver te zoeken. Door deze erfgoedparels langs de diepen open te stellen voor publiek en de samenhang aan te pakken ontstaan er hoogwaardige erfgoedlinten met een grote toeristische-recreatieve betekenis.

Versterking

Naast de diepen zijn maren ook belangrijke historische waterlopen waar het project zich op richt. Deze vormen een netwerk in de agrarische omgeving. Versterking van de maren zorgt ervoor dat er meer water opgevangen kan worden. Ook zorgt het voor natuurherstel door natuurlijke oevers en vismigratie.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
De Landschapswerkplaats
Bijdrage aan ambities