Direct naar hoofdinhoud

Toukomst

Overleg aan grote bierbanken over Toukomstideeën.

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: € 100 miljoen investeren in de toekomst van Groningen.

Waarom Toukomst?

We willen met elkaar bouwen aan de toekomst van onze provincie. Door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. In het eerste jaar is samengewerkt met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur).

Ideeën verzameld

Tot 1 april 2020 waren we op zoek naar vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruithelpen. Er zijn in die periode iets meer dan 900 ideeën ingestuurd. Deze kun je nog allemaal terugvinden op de website van Toukomst. Je kon je destijds ook bij ideeën van anderen aansluiten om mee te denken. Hiervoor hebben ruim 800 mensen zich aangemeld.

Met elkaar beslissen

Indieners van ideeën die goed bij elkaar pasten zijn met elkaar in contact gebracht in bundelbijeenkomsten. De bundeling van ideeën leidde tot grotere projecten voor de toekomst van Groningen. In totaal waren er 59 grotere projecten. Elke Groninger kreeg vanaf september 2020 de gelegenheid om de gebundelde projecten te beoordelen. Dit kon via een speciale Toukomstkrant en via Toukomst.nl. Met de in totaal 30.000 beoordelingen ging het Toukomstpanel vanaf oktober aan de slag.

Advies van panel

Het Toukomstpanel bestond uit twintig Groningers die een afspiegeling zijn van de inwoners van onze provincie. Aan de hand van de randvoorwaarden, doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen, een aantal adviezen over haalbaarheid, eigen aandachtspunten en de beoordelingen van de Groningers, heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld. Het panel heeft een advies gemaakt over welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen. Dat advies is gemaakt voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Er staat in welke Toukomstprojecten volgens het panel uitgevoerd moeten worden en gaat dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro voor Toukomst.

Toukomstbeeld: panorama 2040

Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040. Ook dit kwam tot stand dankzij de Groningers: het beeld is gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is opgehaald. Het Toukomstbeeld is een getekend panorama en toont de zeven Groninger landschappen met visies en doelen voor Groningen in 2040, geschreven en getekend door West 8.

Opbrengst eerste jaar Toukomst

Op 28 januari 2021 heeft het Toukomstpanel het advies én het Toukomstbeeld aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen overhandigd. Beide zijn ook gepubliceerd op de Toukomst website. RTV Noord maakte een speciale Toukomstuitzending over het panel, de projecten, de initiatiefnemers en andere betrokkenen. We zijn trots het resultaat tot nu toe en we gaan vol enthousiasme verder met de volgende fase: het uitwerken en uitvoeren van de gekozen projecten. In maart besluit het bestuur van Nationaal Programma Groningen over het advies en het uitwerken van het advies tot programmaplan. Dit programmaplan wordt vervolgens beoordeeld door de onafhankelijke beoordelingscommissie en erna vastgesteld door het bestuur van Nationaal Programma Groningen. In juni bespreken Provinciale Staten dit programmaplan. Stemmen zij in met het programmaplan dan kunnen ook de bijbehorende projectplannen na beoordeling door de beoordelingscommissie worden goedgekeurd.

Screenshot van de toukomstuitzending van RTV Noord met een playknop

Meer info lees je op www.toukomst.nl