Direct naar hoofdinhoud

Toukomst

Vrouw in een klein houten hutje tussen lang uitgestrekte akkers.

Samen met jou bundelen wij onze krachten en maken we grote plannen voor de toekomst van onze provincie. Dit doen we met het project Toukomst. Hiervoor waren we tot en met 31 maart op zoek naar vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruithelpen. Voor het Groningen van jou. En van je familie, vrienden en collega’s. Er zijn iets meer dan 900 ideeën ingestuurd!

Al deze ideeën vind je op www.toukomst.nl. Je kon je ook bij ideeën aansluiten om erover mee te denken. Hiervoor hebben ruim 800 mensen zich aangemeld. Ideeën die elkaar versterken, bundelen we tot projecten die écht het verschil maken voor Groningen. Indieners van ideeën die goed bij elkaar passen brengen we met elkaar in contact. Met hulp van West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) worden de ideeën nog groter en beter gemaakt

Met elkaar beslissen we welke projecten we gaan uitvoeren

De bundeling van de ideeën leidt tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. De projecten die we gaan uitvoeren, kiezen we met elkaar. Elke Groninger, van jong tot oud, krijgt de gelegenheid om de gebundelde projecten te beoordelen. Vervolgens adviseert het Toukomstpanel het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. Hiervoor is bijna 100 miljoen euro beschikbaar. In het Toukomstpanel zitten twintig Groningers die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen.

Waarom Toukomst?

We willen met elkaar bouwen aan de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Zodat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Bundelen van de ideeën

Met een online kick-off is fase twee van Toukomst gestart: het bundelen van de ideeën tot grote projecten die echt het verschil gaan maken voor de toekomst van Groningen. Dit doen we door mensen die betrokken zijn bij een idee als bedenker of meedenker bij elkaar te brengen via online bijeenkomsten.

We hebben alle ideeën bekeken en verdeeld over 49 groepen. Deze groepen gaan over onderwerpen waar de ideeën bij aansluiten. In totaal komen er per groep drie online bijeenkomsten, waar maximaal negen deelnemers onder leiding van een deskundige aan de slag gaan met het bundelen. Ze gaan met elkaar op zoek naar hoe de ideeën elkaar kunnen versterken en werken toe naar een groot project, dat toekomstbestendig is. Via de mail zijn alle deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten die eind juni, begin juli en eind augustus plaatsvinden.

Het vervolg

In september zijn alle projecten uitgewerkt en is het woord aan de Groningers. Via een speciale Toukomstkrant en Toukomst.nl kunnen ze de projecten beoordelen. Met deze beoordeling gaat het Toukomstpanel in oktober aan de slag. Dit panel adviseert vervolgens het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro.

Meer info lees je op www.toukomst.nl