Patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel krijgen te vaak te horen dat ze met hun lichamelijke beperkingen moeten leren leven. Hierdoor wordt niet altijd het maximaal mogelijke uit hun revalidatie gehaald en houden deze patiënten vaak grote lichamelijke beperkingen.

Speciaal voor deze groep patiënten ontwikkelen de initiatiefnemers van dit project een Revalidatie Expertisecentrum. In dit expertisecentrum is de zorg gericht op therapie én het gebruik van exoskelet-technologie. Een exoskelet is een uitwendig skelet dat mensen kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het lopen. Het doel van dit project is: de patiënten weer zoveel mogelijk zelfstandig kunnen laten bewegen en leven. Met de Toukomstbijdrage wordt de organisatie voor het Revalidatie Expertisecentrum opgezet: een kenniscentrum en netwerkorganisatie.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum richt zich op het opdoen van de kennis, kunde en vaardigheden voor:

  • Het (door)ontwikkelen van de exoskelet-technologie, met als doel dat deze (loop-)exoskeletten compact, toepasbaar en betaalbaar worden en blijven.
  • De revalidatie van patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel, met als doel om hen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te bieden.

Netwerkorganisatie

Om deze expertise te kunnen verzamelen is een netwerkorganisatie nodig – een directe verbinding tussen:

  • Zorgverlening
  • Onderzoek en wetenschap
  • Onderwijs en opleiding
  • Technologie en innovatie
  • De woon- en leefomgeving van de patiënt en zijn of haar directe sociale omgeving.

Zodra het kenniscentrum en de netwerkorganisatie staan, is het Revalidatie Expertisecentrum weer een stapje dichterbij. Patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel kunnen dankzij dit project weer meedoen in de maatschappij. Beperkingen worden mogelijkheden.