Revalidatie Expertisecentrum

Het ontwikkelen van een Revalidatie Expertisecentrum voor patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel.

Patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel krijgen te vaak te horen dat ze met hun lichamelijke beperkingen moeten leren leven. Hierdoor wordt niet altijd het maximaal mogelijke uit hun revalidatie gehaald en houden deze patiënten vaak grote lichamelijke beperkingen.

Exoskelet

Speciaal voor deze groep patiënten ontwikkelen de initiatiefnemers van dit project een Revalidatie Expertisecentrum. In dit expertisecentrum is de zorg gericht op therapie én het gebruik van exoskelet-technologie. Een exoskelet is een uitwendig skelet dat mensen kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het lopen. Het doel van dit project is: de patiënten weer zoveel mogelijk zelfstandig kunnen laten bewegen en leven. Met de Toukomstbijdrage wordt de organisatie voor het Revalidatie Expertisecentrum opgezet: een kenniscentrum en netwerkorganisatie.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum richt zich op het opdoen van de kennis, kunde en vaardigheden voor:

  • Het (door)ontwikkelen van de exoskelet-technologie, met als doel dat deze (loop-)exoskeletten compact, toepasbaar en betaalbaar worden en blijven.
  • De revalidatie van patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel, met als doel om hen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te bieden.

Netwerkorganisatie

Om deze expertise te kunnen verzamelen is een netwerkorganisatie nodig – een directe verbinding tussen:

  • Zorgverlening
  • Onderzoek en wetenschap
  • Onderwijs en opleiding
  • Technologie en innovatie
  • De woon- en leefomgeving van de patiënt en zijn of haar directe sociale omgeving.

Zodra het kenniscentrum en de netwerkorganisatie staan, is het Revalidatie Expertisecentrum weer een stapje dichterbij. Patiënten met niet-aangeboren ruggenmergletsel kunnen dankzij dit project weer meedoen in de maatschappij. Beperkingen worden mogelijkheden.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Stichting SCIC
Bijdrage aan ambities
Partners
St. Walk On, ExoDevo, PSQ zorgconsultancy, Health Hub Roden, Hanzehogeschool Groningen, Louwman Group, Universiteit Twente
Projectbudget
€ 193.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 100.000
Projectnieuws