Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een filosofieles in de klas

Filosofie op het vmbo

Het uitdagen van vmbo-leerlingen door filosofielessen op school. Leerlingen leren kritisch na te denken, standpunten in te nemen en meningen van anderen te onderzoeken

In deze maatschappij waarin mensen veel met elkaar discussiëren en er veel tegenstellingen zijn tussen bevolkingsgroepen, is het belangrijk dat mensen hun eigen mening durven te vormen en die onder woorden weten te brengen. Onderwijs kan daarin een grote ondersteunende rol spelen.

Onderzoeken van vooronderstellingen
Het vak filosofie daagt leerlingen uit hun vooronderstellingen te onderzoeken. Is liegen altijd verkeerd? Is wetenschappelijke kennis zeker? Is democratie de beste staatsvorm? Veel vmbo-scholen geven dit vak niet, terwijl filosoferen in de basis in ieder mens aanwezig is. Het project Filosofie op het vmbo gaat die kansongelijkheid in het onderwijs tegen.

Tien lessen
Onder leiding van een ervaren filosofiedocent en vakdidacticus worden docenten filosofie gekoppeld aan vmbo-docenten. Samen ontwikkelen zij een serie van minimaal tien lessen en voeren deze uit op vmbo-afdelingen in Groningen. Scholen krijgen advies op maat over de mogelijkheden van het aanbieden van filosofie op hun school.

Dit project biedt Groningen een kans om voorop te lopen in het onderwijs, om te laten zien wat er kan met filosofie in het vmbo en daarmee startpunt te zijn voor een landelijke uitbreiding van filosofie op het vmbo.

Het is voor ieder mens belangrijk om kritisch te zijn, na te denken en vragen te stellen. Op wie moet ik stemmen? Wat vind ik belangrijk in het leven? Klopt het wat die ander tegen me zegt? Veel vmbo-leerlingen worden niet uitgedaagd op dit vlak; zij krijgen vaak geen les in filosofie. Die ongelijkheid in het onderwijs willen we met dit project tegengaan. Elke leerling in Groningen zou de kans moeten krijgen om te leren filosoferen.

EVA-ANNE LE COULTRE, INITIATIEFNEMER

Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen
Partners
VFVO (Vakvereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs), Vmbo-afdelingen in de provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Projectbudget
€ 73.125
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 55.000
Projectnieuws