Lokaal programma

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Projecten binnen dit programma hebben bijvoorbeeld te maken met dorps- en wijkvernieuwing of het vergroten van de leefbaarheid. Voor iedere gemeente stellen we geld beschikbaar voor sterkere dorpen en steden.

Heb jij een idee voor je buurt of dorp? Neem dan contact met ons op, wij brengen je graag met de juiste persoon in contact!

* Het lokaal programma van gemeente Westerkwartier richt zich specifiek op het gebied Middag-Humsterland, dat voor de gemeentelijke herindeling bij het aardbevingsgebied hoorde.

Voortgang lokaal programma

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten