Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. We brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. 

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Ons programma heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. We noemen dit nadrukkelijk een startkapitaal omdat het uitgangspunt is dat dankzij aanvullende financiering veel meer geld in projecten geïnvesteerd kan worden.

Ideeën samenbrengen
We vragen Groningers wat zij belangrijk vinden om gelukkig te kunnen leven, wonen en werken. En wat ze er zelf aan kunnen en willen bijdragen. We zetten ons in om tijdens gesprekken en allerlei contacten de goede ideeën boven tafel te krijgen. Wij helpen daarbij, adviseren, leggen verbindingen en brengen de mensen en de ideeën verder. We doen ons uiterste best om die ideeën en projecten uitgevoerd te krijgen. Inmiddels hebben we al heel wat projecten ondersteund.

Meedoen
Heb je zelf een goed idee voor de toekomst van Groningen en wil je meedoen? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo gaan de vijf gemeenten in het aardbevingsgebied samen met hun inwoners aan de slag met een lokaal programma. En gaat de provincie met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen in de hele provincie aan de slag met plannen die gemeentegrens overstijgend zijn.

We horen ook graag wat bijdraagt aan een goede toekomst voor jou als Groninger. Dit doen we met Toukomst. Daarvoor zijn we op zoek naar ideeën die Groningen vooruithelpen. Voor het Groningen van jou. En van je familie, vrienden en collega’s.

Waarom een Nationaal Programma?
De afgelopen jaren hebben Groningers door de gaswinningsproblematiek veel te verduren gehad. De onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. De aanpak hiervan heeft de hoogste prioriteit en veel mensen en organisatie zijn hiermee hard aan de slag. Tegelijkertijd is er meer nodig dan alleen schadeherstel en versterking om Groningen een goede toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen richt zich op dit ‘meer’.

Het is de hoogste tijd dat we ook fors gaan investeren in de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Dat doen we de komende tien jaar vanuit Nationaal Programma Groningen, dat officieel is gestart in maart 2019.

We realiseren ons daarbij dat wat wij doen niet vrijblijvend is. We voelen een grote verantwoordelijkheid om het geld zinvol, efficiënt en met resultaat te besteden. Ons bestuur neemt hierover besluiten en bepaalt welke bijdragen worden verstrekt. Het team geeft uitvoering aan het programma en zorgt ervoor dat besluiten worden uitgevoerd. We houden onszelf scherp door te monitoren wat we doen. Ons programma wordt jaarlijks geëvalueerd door een onafhankelijke partij. 

Toekomst bieden
Kortom: Nationaal Programma Groningen biedt een geweldige kans voor Groningers en Groningen. Daar zetten wij ons als Nationaal Programma Groningen de komende tien jaar vol voor in. Voel je uitgedaagd, doe mee!


Nieuws

“Ik hoop dat Toukomst de Groningers weer trots maakt”

Thijs Meijer is student Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen en vanaf het begin betrokken bij het project Toukomst.

Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen

Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf nu hun idee insturen.

Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen met antwoord

Vraag en antwoord

Blijf op de hoogte

Wil je de nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier in!