Algemeen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. We brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. 

We zijn een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Ons programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. We noemen dit nadrukkelijk een startkapitaal omdat het uitgangspunt is dat dankzij aanvullende financiering veel meer geld in projecten geïnvesteerd kan worden.

We vragen Groningers wat zij belangrijk vinden om gelukkig te kunnen leven, wonen en werken. En wat ze er zelf aan kunnen en willen bijdragen. We zetten ons in om tijdens gesprekken en allerlei contacten de goede ideeën boven tafel te krijgen. Wij helpen daarbij, adviseren, leggen verbindingen en brengen de mensen en de ideeën verder. We doen ons uiterste best om die ideeën en projecten uitgevoerd te krijgen. Inmiddels hebben we al heel wat projecten ondersteund.

Meedoen

Waarom een nationaal programma?

De afgelopen jaren hebben Groningers door de gaswinningsproblematiek veel te verduren gehad. De onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. De aanpak heeft de hoogste prioriteit en veel mensen en organisaties zijn hiermee hard aan de slag. Tegelijkertijd is er meer nodig om Groningen een goede toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen richt zich op dit ‘meer’.

We investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Dat doen we de komende tien jaar vanuit Nationaal Programma Groningen, dat officieel is gestart in maart 2019.

We vragen Groningers wat zij belangrijk vinden om gelukkig te kunnen leven, wonen en werken.

We realiseren ons daarbij dat wat wij doen niet vrijblijvend is. We voelen een grote verantwoordelijkheid om het geld zinvol, efficiënt en met resultaat te besteden. Ons bestuur neemt hierover besluiten en bepaalt welke bijdragen worden verstrekt. Het team geeft uitvoering aan het programma en zorgt ervoor dat besluiten worden uitgevoerd. Ons programma wordt jaarlijks gemonitord door een onafhankelijke partij en er vindt een tussentijdse- en eindevaluatie plaats.

Toekomst bieden

Kortom: Nationaal Programma Groningen biedt een geweldige kans voor Groningers en Groningen. Daar zetten wij ons tien jaar lang vol voor in. Voel je uitgedaagd, doe ook mee!