Hackathons

Een hackathon is een evenement waarin innovatie, creativiteit en samenwerken bij elkaar komt. Het is een soort competitie waarin deelnemers non-stop oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken. Een energieke manier om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zonder langdurige besluitvormingsprocessen.

Jaarlijks organiseren we een scholenchallenge, die start met een hackathon waarin jongeren zich buigen over de vraagstukken van de toekomst- hún toekomst. Daarnaast ondersteunen financieel en met advies om zelf ook met hackathons nieuwe ideeën te ontdekken. Hieronder lees je welke hackathons er op de planning staan óf al hebben plaatsgevonden.

Scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst 2023’

Tijdens de scholenchallenge gaan leerlingen van technasium-, vmbo- en mbo-scholen in Groningen, Drenthe en Friesland oplossingen bedenken voor actuele vraagstukken.

 • Thema: landbouw en voedsel
 • Afgerond

Oostpolder 2023

Het ontwikkelen van een bedrijventerrein met ruimte voor uitzonderlijk grote kavels, bedoeld voor grootschalige innovatieve bedrijven in de Oostpolder. Hoe maken we van De Oostpolder een wereldwijd voorbeeld van een groen en toekomstgericht bedrijventerrein?

 • Georganiseerd door: gemeente Het Hogeland en Provincie Groningen
 • Thema: werken en ondernemen, energie en verduurzamen
 • Afgerond

Vrijetijdseconomie

Vier hackathons waarin teams van ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid samen aan de slag om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de vrijetijdseconomie in Groningen. Hoe zorgen we er samen voor dat bezoekers langer in Groningen verblijven?

 • Georganiseerd door: Economic Board Groningen
 • Thema: toerisme, cultuur en erfgoed
 • Afgerond

Meer gezonde jaren

De transitie van zorg naar gezondheid versnellen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een lespakket voor scholieren om met stress om te gaan, het bestrijden van inactiviteit van patiënten door middel van beleefroutes en gamification, en experimenteren met sociale normen om gezond gedrag te stimuleren.

 • Georganiseerd door: Hi!Noord
 • Thema: gezin, sport en gezondheid
 • Afgerond