Hackathons

Een hackathon is een evenement waar innovatie, creativiteit en samenwerken samenkomen. Het is een soort innovatiecompetitie waarin de deelnemers non-stop beziggaan om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken. Een energieke manier om ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zonder eindeloos te hoeven vergaderen in langdurige besluitvormingstrajecten. We zien dit als een kans om nieuwe ideeën te ontdekken, vooral als startpunt voor projecten. Door samen te werken en verschillende perspectieven te delen, kunnen we vooruitgang boeken in de richting van onze ambities voor Groningen.

Elk jaar organiseren we een spannende scholenchallenge, waar jongeren zich buigen over de vraagstukken van de toekomst- hún toekomst. Daarnaast faciliteren we organisaties, financieel en met advies, om deelnemers met verschillende achtergronden en expertises in een hackathon mee te laten denken over bijvoorbeeld gezondheids- en energievraagstukken.

Doe zelf ook mee

Ontdek hoe jouw ideeën kunnen bijdragen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar onze regio voor staat. Doe zelf ook mee of bekijk welke hackathons al hebben plaatsgevonden.

Scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst 2023’

Tijdens de scholenchallenge gaan leerlingen van technasium-, vmbo- en mbo-scholen in Groningen, Drenthe en Friesland oplossingen bedenken voor actuele vraagstukken. De scholenchallenge staat dit jaar in het thema van ‘voedsel’. De challenge gaat van start met een hackathon en eindigt met een pitch over het idee. Hierna krijgt het team met het beste idee de kans om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren.

 • Thema: landbouw en voedsel
 • 21 en 22 september 2023
 • Aanmelden niet meer mogelijk

Oostpolder 2023

Het ontwikkelen van een bedrijventerrein met ruimte voor uitzonderlijk grote kavels, bedoeld voor grootschalige innovatieve bedrijven in de Oostpolder. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare energie, hightech en groene waterstof. Want hoe maken we van De Oostpolder een wereldwijd voorbeeld van een groen en toekomstgericht bedrijventerrein?

 • Georganiseerd door: gemeente Het Hogeland en Provincie Groningen
 • Thema: werken en ondernemen, energie en verduurzamen
 • Datum volgt…

Vrijetijdseconomie

Economic Board Groningen organiseerde in juni 2023 vier hackathons door de hele provincie Groningen. Per regio gingen teams van ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid samen aan de slag om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de vrijetijdseconomie in Groningen. Want hoe zorgen we er samen voor dat bezoekers langer in Groningen verblijven?

 • Georganiseerd door: Economic Board Groningen
 • Thema: toerisme, cultuur en erfgoed
 • Afgerond

Meer gezonde jaren

In juni 2023 organiseerde Hi!Noord de hackathon ‘Meer gezonde jaren’. Er werden ideeën uitgewerkt die de transitie van zorg naar gezondheid versnellen, zoals het ontwikkelen van een lespakket voor scholieren om met stress om te gaan, het bestrijden van inactiviteit van patiënten door middel van beleefroutes en gamification, en experimenteren met sociale normen om gezond gedrag te stimuleren.

 • Georganiseerd door: Hi!Noord
 • Thema: gezin, sport en gezondheid
 • Afgerond