De komende jaren krijgen vijfhonderd Groninger gezinnen ondersteuning van professionele- en vrijwilligersorganisaties. Stap voor stap werken ze aan een beter toekomstperspectief. Het project maakt gebruik van de Doorbraakmethode®, die in andere delen van Nederland al positieve resulta-ten oplevert. In deze aanpak is het gezin leidend; ze krijgen de regie over hun eigen toekomst weer in handen.

Een aanpak op maat

Ieder gezin krijgt een aanpak op maat. Wat is de beste manier voor dit gezin om te werken aan een kansrijke toekomst? Kansen voor Kinderen Groningen zet hierbij in op zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Gezinnen krijgen ondersteuning van een buddy, die zelf ervaring heeft met het leven in armoede. Samen maken ze een plan voor de toekomst. Met maatwerkoplossingen wordt de weg daarvoor vrijgemaakt.

Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien. Vooral als je weet dat deze kinderen minder kansen hebben in het leven dan kinderen uit welvarende gezinnen. Ieder kind in Groningen moet dezelfde kansen krijgen.

GEERTE BOVEN, PROGRAMMAMANAGER

Lokaal uitvoeringsplan

Per gemeente wordt een lokaal uitvoeringsplan gemaakt met lokale partners. Het project sluit aan bij lokale armoedeproblematiek én bij lokale initiatieven die zich al bezighouden met het thema armoede. Als regio willen we samen leren over hoe we deze gezinnen beter kunnen ondersteunen. Nu en in de toekomst.