Het Schildmeer in gemeente Midden-Groningen
Fotografie: Marketing Groningen

Nieuwe Democratie

Het verbeteren van de samenwerking tussen (lokale) overheid en bewoners

Vaak worden beslissingen over de inrichting van dorpen, steden en natuurgebieden door de overheid gemaakt. Terwijl het juist de inwoners van de regio zijn die er gebruik van maken. Vandaar dat het project Nieuwe Democratie de stem van inwoners wil versterken met als doel om hun behoeften en ideeën mee te laten wegen in de besluitvormingsprocessen.

Van start in Steendam

Nieuwe Democratie is van start gegaan in Steendam, een klein dorp wat grenst aan het Schildmeer. Het dorp heeft ongeveer tweehonderd inwoners, waardoor het relatief gemakkelijk is om alle inwoners te benaderen en betrekken. Via enquêtes en een actieve dorpsvereniging worden de wensen van de bewoners verzameld en samengebracht in een dorpsvisie, die als leidraad dient voor toekomstige ontwikkelingen.

Een betere samenwerking tussen dorpen onderling

Het aanbieden van deze dorpsvisie aan de gemeente heeft niet alleen geleid tot een betere samenwerking met de overheid, maar ook tot een betere samenwerking tussen de dorpelingen onderling. Zo hebben betrokken inwoners gezamenlijk een glasvezelnetwerk en een coöperatief zonnepark aangelegd. De volgende stap binnen het project is om samen te werken met zes andere dorpen in de regio, om op regionaal niveau nog meer impact te kunnen maken.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Nieuwe Democratie
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Midden-Groningen, Provincie Groningen, Innovatie Werkplaats Groeningen, Vereniging Groninger Dorpen, Dorpsvereniging Overschild, Coöperatie Steendam, Dorpsvereniging Steendam, Dorpsvereniging Tjuchem, Coöperatieve Vereniging Duurzaam Duurswold, Dorpsvereniging Schildwolde, Dorpsvereniging Siddeburen, Dorpsvereniging Hellum
Projectbudget
€ 50.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 25.000
Projectnieuws