Oogst van Groningen

Het beschikbaar maken van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle Groningers.

Duurzame voeding uit eigen regio is noodzakelijk, want de aarde raakt uitgeput. Oogst van Groningen werkt aan vernieuwende experimenten en bewustwording op het gebied van duurzame landbouw, verwerking en logistiek. Het belangrijkste doel? Lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel herkenbaar en beschikbaar maken voor alle Groningers.

Lokaal, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem

Ons voedsel komt nog vaak van buiten de regio en zelfs van buiten Nederland. Dit geldt ook voor producten van het seizoen. De producten van lokale agrariërs zijn vooral bestemd voor afzet buiten de regio. Oogst van Groningen wil hier verandering in brengen door een lokaal, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem in Groningen te creëren. Hiermee verhoogt de lokale productie, wat zorgt voor meer werkgelegenheid en meer Groningers die genieten van regionale producten.

Oogst van Groningen werkt in dit project samen met zo veel mogelijk verschillende partners en kennisinstellingen in de hele provincie. Lekker en gezond eten: lokaal, duurzaam en toekomstbestendig verbouwd op de vruchtbaarste grond van Nederland!

Er is € 50.000 beschikbaar gesteld om dit project voor te bereiden, in totaal is er 3,2 miljoen euro gereserveerd om het project uit te voeren. Voor het overige deel wordt op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van Oogst van Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Oogst van Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000