Provinciaal programma

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is. Denk daarbij aan het versterken van de economie, de energietransitie, vergroening van bedrijven en verdergaande digitalisering. En aan het investeren in betere bereikbaarheid binnen de provincie, met duurzame mobiliteit en zoveel mogelijk CO2-neutrale infrastructuur.

Een fijne leefomgeving

Bij al deze thema’s stimuleert en verbindt de provincie diverse partijen in het gebied. Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar gemeenten of regionale belanghebbenden verantwoordelijk voor zijn, maar waaraan de provincie op diverse manieren wel een bijdrage levert. Bijvoorbeeld bij belangrijke vraagstukken zoals een goede gezondheid, een betere aansluiting van het onderwijs op de gevraagde kennis en vaardigheden van de toekomst en een fijne leefomgeving voor alle Groningers.

Samen aan de slag

De provincie werkt samen met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties het programma uit in diverse projecten. Met de stappen die we samen zetten, maken we de route naar de toekomst.


Icoontje voor het thematisch programma

Provinciaal programma van provincie Groningen
Bekijk het programma >

Voortgang provinciaal programma

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten