Direct naar hoofdinhoud
Sfeerbeeld voor het thematisch programma van de brug in Garnwerd die openstaat(Winsum) met huizen aan het water en bootjes in het water

Provinciaal programma

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is. Denk daarbij aan het versterken van de economie, de energietransitie, vergroening van bedrijven en verdergaande digitalisering. En aan het investeren in betere bereikbaarheid binnen de provincie, met duurzame mobiliteit en zoveel mogelijk CO2-neutrale infrastructuur. Gedeputeerde Nienke Homan: “Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme. Voor het provinciaal programma is 194 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme.

NIENKE HOMAN, GEDEPUTEERDE

Een fijne leefomgeving

Bij al deze thema’s stimuleert en verbindt de provincie diverse partijen in het gebied. Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar gemeenten of regionale belanghebbenden verantwoordelijk voor zijn, maar waaraan de provincie op diverse manieren wel een bijdrage levert. Bijvoorbeeld bij belangrijke vraagstukken zoals een goede gezondheid, een betere aansluiting van het onderwijs op de gevraagde kennis en vaardigheden van de toekomst en een fijne leefomgeving voor alle Groningers.

Samen aan de slag

Welke projecten de provincie concreet gaat uitvoeren staat nog niet in dit programma. Gedeputeerde Mirjam Wulfse legt uit: “Met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken we samen de projecten verder uit. Met de stappen die we samen zetten, maken we de route naar de toekomst.” In 2020 en 2021 zijn al meerdere projecten goedgekeurd door het bestuur.

Wil je meer weten over het provinciaal programma? Neem dan contact met ons op!


Icoontje voor het thematisch programma

Provinciaal programma van provincie Groningen
Bekijk het programma >