Omgevingskwaliteitsteam

Het omgevingskwaliteitsteam adviseert, op verzoek van initiatiefnemers, over projecten die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Het advies van het omgevingskwaliteitsteam kan helpen om de ruimtelijke inpassing van projecten in de omgeving verder te verbeteren.

Voor indieners is het inwinnen van advies van dit team geen vereiste, maar wel een aanbeveling.

Francien van Soest

Lid van omgevingskwaliteitsteam

Jannemarie de Jonge

Lid van omgevingskwaliteitsteam

Dianne Maas-Flim

Lid van omgevingskwaliteitsteam

Theo Hoek

Lid van omgevingskwaliteitsteam

Erik Dorsman

Secretaris van omgevingskwaliteitsteam