Downloads

Op deze pagina vind je publicaties van Nationaal Programma Groningen. Ook kun je op deze pagina ons logo downloaden. Heb je hierover een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Snel naar

Documenten

 • In het programmakader staat waaraan de plannen en projecten moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Het programmakader is opgesteld in nauwe samenwerking tussen het bestuur, de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en andere belanghebbenden. Bekijk direct de bijlage met daarin de hoofd- en subindicatoren per ambitie.

 • Een programma dat groeit

  11 maart 2019
  4,27 MB
  pdf

  Ruim 250 mensen hebben tijdens de oprichtingsfase voor Nationaal Programma Groningen met ons meegedacht over kansen voor de regio. Van actieve inwoners en professionals in zorg en onderwijs tot raads- en Statenleden, bestuurders van maatschappelijke organisaties, agrariërs, ondernemers en vrijwilligers van uiteenlopende organisaties. In ‘Een programma dat groeit’ zijn de opbrengsten van deze gesprekken en bijeenkomsten verwerkt. Hierin staan onder meer afspraken over hoe partijen betrokken worden, de uitvoering van het programma, de organisatie en welke projecten alvast kunnen starten. Dit document hoort bij de bestuursovereenkomst die op 11 maart 2019 is ondertekend en is een uitwerking van de afspraken in deze overeenkomst.

 • Op 11 maart 2019 hebben de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk een bestuursovereenkomst over Nationaal Programma Groningen ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over hoe partijen betrokken worden, de uitvoering van het programma, de financiering, de bevoegdheden van het bestuur en de organisatie. Een belangrijk vertrekpunt voor dit document is het ‘Startdocument’. In ‘Een programma dat groeit’ zijn de afspraken in deze bestuursovereenkomst uitgewerkt. Na het ondertekenen van deze bestuursovereenkomst lag er een mooie basis om te starten met Nationaal Programma Groningen. De bestuursovereenkomst is op 31 augustus 2020 aangevuld met de ‘Aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 2020’.

 • In het ‘Startdocument’ zijn door de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk op 5 oktober 2018 de eerste afspraken over Nationaal Programma Groningen vastgelegd. Afspraken over de hoofdlijnen en de financiering van het programma. Onder leiding van kwartiermakers zijn deze afspraken samen met actieve inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden verder uitgewerkt in de bestuursovereenkomst van 11 maart 2019.

Jaarverslag

 • Jaarverslag 2023

  10 juli 2024
  8,15 MB
  pdf
 • Jaarverslag 2022

  23 juni 2023
  15,66 MB
  pdf
 • Jaarverslag 2021

  18 juli 2022
  17,83 MB
  pdf
 • Jaarverslag 2020

  28 mei 2021
  9,10 MB
  pdf
 • Jaarverslag 2019

  20 april 2020
  9,36 MB
  pdf

  In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro. De honderd projecten zijn ingediend door de betrokken gemeenten en de provincie. Bekijk ook de digitale bijlage.

Monitoring

 • Monitor 2023

  4 december 2023
  5,97 MB
  pdf

  Als onderdeel van een langjarige monitorings- en evaluatiecyclus geeft de jaarlijkse Monitor de ontwikkeling van het programma en de voortgang ten aanzien van de onderliggende ambities weer ten opzichte van de startsituatie van de regio, zoals opgetekend in de nulmeting. Jaarlijks worden nieuwe meetwaarden van de verschillende indicatoren toegevoegd, waardoor we zicht krijgen op de feitelijke ontwikkeling van de vier ambities, het imago, de Brede Welvaart en de projectenportefeuille.

 • Monitor 2022

  24 april 2023
  3,96 MB
  pdf

  Als onderdeel van een langjarige monitorings- en evaluatiecyclus
  geeft deze jaarlijkse monitor de ontwikkeling van het programma en de
  onderliggende ambities weer ten opzichte van de startsituatie van de regio,
  zoals opgetekend in de nulmeting.

 • In de nulmeting en de monitor 2021 is de startpositie van de gemeenten in het aardbevingsgebied meegenomen en nog niet die van de overige Groningse gemeenten: Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde en Westerkwartier. Daar komt vanaf nu verandering in, ook deze gemeenten krijgen een plek in de jaarlijks monitoring over de ontwikkelingen in de regio. De eerste resultaten lees je in dit rapport.

 • Monitor 2021

  10 november 2021
  2,78 MB
  pdf

  Vanaf 2021 rapporteren E&E advies, Sociale Planbureau Groningen en Aletta Advies met een jaarlijkse monitor over de ontwikkeling van de regio. Daarvoor kijken ze naar de nulmeting, de mate waarin het programma op koers ligt om haar ambities te realiseren en de resultaten van de diverse programma’s en projecten waar Nationaal Programma Groningen een bijdrage aan levert.

 • Nulmeting

  17 februari 2021
  3,04 MB
  pdf

  De komende tien jaar gaan E&E advies, Sociaal Planbureau Groningen en Aletta Advies jaarlijks meten hoe Groningen ervoor staat. Deze nulmeting is het startpunt.

 • Imagomonitor 2023

  7 december 2023
  4,06 MB
  pdf

  In 2023 is een derde meting uitgevoerd in het kader van de imagomonitor Groningen. Het
  doel van de imagomonitor is om het imago van de provincie Groningen te meten door de
  tijd heen. De onderzoeksdoelgroepen bestaan uit inwoners van Groningen
  (Groningers), inwoners van buiten Groningen (niet-Groningers), niet-Groningse talenten,
  Groningse talenten. Tweejaarlijks worden ook bedrijven meegenomen in het onderzoek. Deze doelgroep maakte dit jaar geen deel uit van het onderzoek.

  Bekijk illustratie >

 • Imagomonitor 2022

  27 januari 2023
  3,59 MB
  pdf

  Rapportage Het Imago van Groningen
  In 2022 is een tweede meting uitgevoerd in het kader van de imagomonitor Groningen. Het doel van de imagomonitor is om het imago van de provincie Groningen te meten door de
  tijd heen. Opdrachtgever is Nationaal Programma Groningen dat de komende jaren investeringen in Groningen doet met onder andere het doel om het Groningse imago te verbeteren. De onderzoeksdoelgroepen bestaan uit bewoners van Groningen (Groningers), bewoners van buiten Groningen (niet-Groningers), bedrijven uit Groningen (Groningse bedrijven) en uit de rest van Nederland (niet-Groningse bedrijven), niet- Groningse talenten en Groningse talenten. Onder talenten vallen jongeren in de leeftijd van
  16 tot en met 29 jaar die minimaal een MBO-opleiding volgen of in 2022 hebben afgerond.
  Bekijk illustratie >
  Bekijk illustratie buurlanden >

 • Imagomonitor 2020 – Nulmeting

  27 januari 2023
  2,12 MB
  pdf

  Rapportage Het Imago van Groningen
  Eén van onze doelstellingen is om het imago van Groningen te verbeteren. Om een goede vergelijking te kunnen maken is een vertrekpunt van belang, dat is deze zogeheten nulmeting. Daarom gaven we opdracht tot het onderzoek. Om ontwikkelingen te kunnen beoordelen, volgt de komende jaren soortgelijk onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het gehele nationaal programma, waarbij onder andere wordt gekeken naar de ontwikkeling van de brede welvaart. De resultaten van dit onderzoek zijn voor veel organisaties, bedrijven en overheden in de provincie relevant.
  Bekijk factsheet >

Huisstijl