Direct naar hoofdinhoud

Downloads

Op deze pagina vind je publicaties van Nationaal Programma Groningen. Ook kun je op deze pagina ons logo downloaden. Heb je hierover een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Documenten

  • Voor Nationaal Programma Groningen is de komende tien jaar een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is voor de toekomst van de provincie Groningen, met een focus op het aardbevingsgebied. Op basis van het programmakader met daarin onze doelen en de voorwaarden waaraan plannen moeten voldoen is de financieringsopzet vastgesteld. Er is geld beschikbaar voor lokale plannen, een thematisch plan, bewonersinitiatieven en om ideeën op te halen bij Groningers voor het Toekomstbeeld 2040.

    Ter aanvulling op deze financiële opbouw zijn de ‘reeds toegekende projecten’ ondergebracht bij de programma’s. In dit document staat wat voor invloed dit heeft op de beschikbare budgetten voor de programma’s voor de periode 2018 tot en met 2022.

  • In het programmakader staat waaraan de plannen en projecten moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Het programmakader is opgesteld in nauwe samenwerking tussen het bestuur, de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en andere belanghebbenden. Bekijk direct de bijlage met daarin de hoofd- en subindicatoren per ambitie.

  • Ruim 250 mensen hebben tijdens de oprichtingsfase voor Nationaal Programma Groningen met ons meegedacht over kansen voor de regio. Van actieve inwoners en professionals in zorg en onderwijs tot raads- en Statenleden, bestuurders van maatschappelijke organisaties, agrariërs, ondernemers en vrijwilligers van uiteenlopende organisaties. In ‘Een programma dat groeit’ zijn de opbrengsten van deze gesprekken en bijeenkomsten verwerkt. Hierin staan onder meer afspraken over hoe partijen betrokken worden, de uitvoering van het programma, de organisatie en welke projecten alvast kunnen starten. Dit document hoort bij de bestuursovereenkomst die op 11 maart 2019 is ondertekend en is een uitwerking van de afspraken in deze overeenkomst.

  • In het ‘Startdocument’ zijn door de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk op 5 oktober 2018 de eerste afspraken over Nationaal Programma Groningen vastgelegd. Afspraken over de hoofdlijnen en de financiering van het programma. Onder leiding van kwartiermakers zijn deze afspraken samen met actieve inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden verder uitgewerkt in de bestuursovereenkomst van 11 maart 2019.

  • Op 11 maart 2019 hebben de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk een bestuursovereenkomst over Nationaal Programma Groningen ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over hoe partijen betrokken worden, de uitvoering van het programma, de financiering, de bevoegdheden van het bestuur en de organisatie.Een belangrijk vertrekpunt voor dit document is het ‘Startdocument’. In ‘Een programma dat groeit’ zijn de afspraken in deze bestuursovereenkomst uitgewerkt. Na het ondertekenen van deze bestuursovereenkomst lag er een mooie basis om te starten met Nationaal Programma Groningen.

Jaarverslag

  • In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro. De honderd projecten zijn ingediend door de betrokken gemeenten en de provincie. Bekijk ook de digitale bijlage.

Monitoring

Huisstijl