Vw bus in westerwolde
Fotografie: Tim Bilman

Bermen komen tot leven

Ecologisch bermbeheer in de gehele provincie Groningen.

Samen met wegbeheerders ervoor zorgen dat ecologisch bermbeheer de standaard wordt in Groningen: dat is het doel van project ‘Bermen komen tot leven’. Ecologisch bermbeheer zorgt ervoor dat dieren, insecten, vlinders, verschillende kruiden en grassen de ruimte krijgen om te leven en groeien langs wegen. Door bermen in te zetten voor biodiversiteit maak je gebruik van oppervlakte die anders onbenut blijft. En het mooie is: doordat bermen levendiger en kleurrijker ogen is het direct zichtbaar voor iedereen!

Verbinding

De bermen in Groningen verbinden vrijwel alle dorpen, steden, natuurterreinen en landbouwgronden in Groningen met elkaar. Met naar schatting een oppervlakte van 6.000 hectare vormen bermen een belangrijke route voor de ontwikkeling en verspreiding van insecten en plantensoorten. Insecten zijn onmisbaar in ons landschap. Bijna tachtig procent van de planten wordt bestoven door insecten. De natuur, maar ook de landbouw kan er niet zonder. Naast het bestuiven van planten zijn insecten ook een natuurlijke bestrijder tegen ziekten en plagen. Helaas staat ruim de helft van de Nederlandse bijensoorten op de Rode Lijst van Nederlandse bijen.

Leefgebied van insecten en planten

Des te meer reden om zuinig te zijn op onze insecten! Bermen langs wegen en paden kunnen zorgen voor verbinding en uitbreiding waardoor het leefgebied van insecten en planten wordt vergroot. De ecologische waarde van bermen hangt nauw samen met de inrichting en beheer. Dit project zorgt ervoor dat er in de hele provincie wordt samengewerkt wat betreft de inrichting en beheer van de bermen.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
De Landschapswerkplaats
Bijdrage aan ambities
Partners
Bermen komen tot leven