Masterplan varen

Herontwikkeling van de historische waterwegen en deze verbinden met fiets- en wandelnetwerken in Groningen.

Historische vaarwegen, maren, diepen en kanalen: in Groningen hebben we allerlei verschillen wateren en waterwegen. Het doel van project ‘Masterplan varen’ is om de Groningse vaarwegen toegankelijker en beter bevaarbaar te maken. Meer toegankelijke vaarwegen zorgt ervoor dat de leefbaarheid en kwaliteit van de woon-leefomgeving van alle Groninger verhoogd. Vaarwegen gaan door allerlei verschillende unieke landschappen en bijzondere cultuurhistorie. Het verbinden van de waterwegen met fiets- en wandelnetwerken zorgt voor een belangrijke bijdrage aan duurzaam toerisme en kansen voor Groninger ondernemers.

Cultuur, horeca en ondernemende Groningers

Het project richt zich onder andere op de infrastructuur van vaarwegen (doorvaarthoogte, vaarwegdiepte), duurzaam varen en routeontwikkeling zoals vaarknooppunten en het zichtbaar maken van Groningse parels in het landschap. Direct en indirect levert dit honderden banen op in de vrijetijdseconomie. Daarnaast worden de waterwegen veiliger en zullen meer vaartoeristen naar Groningen komen. Havens en aanlegplaatsen worden daardoor weer belevingsvolle knooppunten voor cultuur, horeca en ondernemende Groningers.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
De Lanschapswerkplaats
Bijdrage aan ambities