Markante Kultuurhoezen

Het ontwikkelen van een Kultuurhoes voor vrijetijdsbesteding samen met bewoners, organisaties en de gemeente.

Samen met bewoners, sociaal-culturele organisaties en de gemeente ontwikkelt Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland in een cultureel relatief arme regio een leegstaand markant gebouw (bijvoorbeeld een dorpshuis, school, gemeentehuis) tot een Kultuurhoes. De stichting knapt het gebouw op, exploiteert het voor ruim een half jaar en test hoe het bevalt. Als het aan de initiatiefnemers ligt, bestaat er in de toekomst een provinciebreed netwerk van Kultuurhoezen. Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.

Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.

PETER BARTHEL, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Bij een Kultuurhoes kan jong en oud terecht voor een leven lang leren, vrijetijdsbesteding en ontmoeten. Denk aan: muziek- en theaterlessen, teken- en schilderlessen, maar ook fotografie- en computercursussen. Een Kultuurhoes heeft een podium voor intieme concerten en repetitieruimtes voor koren, bandjes en amateurtoneel. De foto- of schilderclub maar ook de schaakclub kan er terecht, evenals de historische vereniging. En misschien ook nog wel de bibliotheek en de VVV! De inwoners en de organisaties in de gemeenschap worden nauw betrokken bij de programmering.

Het Cultuurcentrum Hogeland – samen met partners in de regio – is verantwoordelijk voor het aanbod van activiteiten in dit Kultuurhoes en voor de evaluatie ervan, alles in goede samenspraak met de gemeente. Resultaten van dit project zijn van groot belang voor een te realiseren netwerk van provinciale Kultuurhoezen.

Dit plan zal de leef- en werkomgeving in de regio versterken, deze aantrekkelijk maken voor nieuwkomers en verlevendigen voor alle bewoners, jong en oud.


Contactpersoon project
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland (CCH)
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Het Hogeland, Rijksuniversiteit Groningen, Vakland Het Hogeland, Kultuurloket Groningen, Stichting Kunst & Cultuur, Groningen/Drenthe, Landelijk Kennisinstituut, Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Stichting Oude Groninger Kerken, Project ‘We the North’, Stichting Groninger Dorpen
Projectbudget
€ 213.900
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 150.000
Projectnieuws