Een maquette van hoe het openluchttheater De Barst er uit kan zien

De Barst

Een openluchttheater en expositieruimte, natuurpark en een opvallend element in het landschap in één als permanente herinnering aan het gaswinningsverleden.

De Barst is een openluchttheater en tegelijk een expositieruimte, een natuurpark en een opvallend element in het landschap als permanente herinnering aan het gaswinningsverleden.

Voor dit project van start kan gaan wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Denk daarbij aan het zoeken naar een geschikte locatie maar ook aan een realistische exploitatiebegroting, investeringsraming, cofinanciering mogelijkheden en meer. Dit onderzoek wordt gedaan onder professionele begeleiding van experts met ervaring met vergelijkbare projecten in dezelfde sector. Ook gaan de initiatiefnemers in gesprek met vergelijkbare projecten in binnen- en buitenland. Vervolgens bekijken de initiatiefnemers van De Barst samen met de initiatiefnemers van het project Aardbeving beleving of zij van beide projecten eventueel één project kunnen maken. Voor het haalbaarheidsonderzoek is 125.000 euro beschikbaar.


Contactpersoon project
E-mailadres: info@harmnaaijer.nl
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van De Barst
Bijdrage aan ambities
Partners
Royal Haskoning DHV
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 125.000