Fotografie: Kees van de Veen

Erfgoedprogramma

Cultureel erfgoed behouden en vernieuwen, dat is het doel van het erfgoedprogramma. Een programma dat gestart is in 2017 en bijdraagt aan het behoud van het karakter van het aardbevingsgebied. Het programma zorgt ervoor dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen zijn wat Groningen, Groningen maakt. En dus belangrijk voor de identiteit, leefbaarheid, toerisme en recreatie.

Subsidie voor historische panden en onderwijs

De betrokken organisaties breiden het ‘Erfgoedprogramma 2020-2023’ uit met extra subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor historische panden. Vanuit Nationaal Programma Groningen is hiervoor in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan gaat 4 miljoen euro naar de regeling voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten en 10,5 miljoen naar grote monumenten.

Regeling voor karakteristieke panden en monumenten (SOK)

Voor het reguliere onderhoud aan hun pand kunnen eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied subsidie aanvragen. De partners van het erfgoedprogramma willen eigenaren stimuleren om bijvoorbeeld schilder- en voegwerk uit te voeren, zodat achterstallig onderhoud kan worden voorkomen. Naast schilder- of voegwerk aan de buitenkant van het pand kunnen monumenteigenaren de subsidie gebruiken voor het herstel van dakbedekking, goten of de schoorsteen.

Grote monumenten

Grotere monumenten of clusters van monumenten zijn regelmatig onderdeel van een grotere gebiedsaanpak, stads- of dorpsontwikkeling. Gemeenten kunnen daarmee inzetten op de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van een dorp of stad. Dit biedt een enorme kans voor de leefbaarheid van het gebied en een toekomstbestendige doorontwikkeling van erfgoedpanden. Vaak vragen deze panden om extra investeringen. Daarvoor is binnen het (gemeentelijke)budget onvoldoende ruimte. Met een bijdrage uit het erfgoedprogramma is het voor gemeenten in het aardbevingsgebied mogelijk om samen met monumenteigenaren en andere betrokkenen hiermee aan de slag te gaan.

Betrokken organisaties

Gemeenten in het aardbevingsgebied (Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta en Oldambt), de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nationaal Coördinator Groningen werken samen aan het erfgoedprogramma. Hierin hebben deze organisaties gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt over het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed. Denk daarbij aan ondersteuning voor de monumenteigenaar via de regelingen maar ook via het Erfgoedloket Groningen.


Erfgoedprogramma 2020 – 2023
Bekijk het programma >