Direct naar hoofdinhoud

Erfgoedprogramma

Sfeerbeeld van de monumentale pastorie naast de Hervormde Kerk in Noordbroek.

Cultureel erfgoed behouden en vernieuwen, dat is het doel van het erfgoedprogramma. Een programma dat gestart is in 2017 en bijdraagt aan het behoud van het karakter van het aardbevingsgebied. Én dat ervoor zorgt dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen zijn wat Groningen, Groningen maakt. En dus belangrijk voor de identiteit, leefbaarheid, toerisme en recreatie.

Subsidie voor historische panden en onderwijs
De betrokken organisaties gaan het ‘Erfgoedprogramma 2020-2023’ uitbreiden met extra subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden.

Voor eigenaren van cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied wordt een subsidie uitgewerkt voor het behoud en verduurzamen van hun historische panden.

Ook komt er een regeling voor het behoud van grote historische gebouwen. Verder wordt het geld ingezet voor onderwijs, om het vakmanschap in de bouw- en restauratiesector te vergroten. Vanuit Nationaal Programma Groningen is hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de loop van 2020
Momenteel worden de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden die in het erfgoedprogramma staan verder uitgewerkt. Eigenaren van historische panden kunnen in de loop van het jaar gebruikmaken van extra subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden staan los van de bestaande subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die vanuit het programma al beschikbaar zijn. Zodra de opzet verder is uitgewerkt, volgt hierover meer informatie.

Betrokken organisaties
Gemeenten in het aardbevingsgebied (Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Oldambt), de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nationaal Coördinator Groningen werken samen aan het erfgoedprogramma. Hierin hebben deze organisaties gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt over het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed. Denk daarbij aan ondersteuning voor de monumenteigenaar via de regelingen maar ook via het Erfgoedloket Groningen.

Wil je meer weten over het erfgoedprogramma? Neem dan contact met ons op!


Erfgoedprogramma 2020 – 2023
Bekijk het programma >