Fotografie: Marleen Annema

Van Aa naar Zee

Van Aa naar Zee ontwikkelt een provincie-brede visie voor de toekomst van de hele Groningse kust.

Sinds het verdwijnen van een groot brak moeras in de Wadden met getijdenwerking is er geen natuurlijke overgang meer tussen zoet en zout water. Dit terwijl dit een belangrijke verbinding is voor de biodiversiteit en de natuur. Het project van Aa naar Zee herstelt deze belangrijke schakel in het dynamische Waddengebied.

Natuur en landbouw

Van Aa naar Zee herstelt dit op de beste plek, namelijk waar de Westerwoldse Aa in de Dollard uitmondt. Dit biedt kansen voor natuur en landbouw. De (her)inrichting van de Westerwoldse Aa is afgerond met als resultaat een prachtig kleinschalig cultuurhistorisch beekdal met hoge biodiversiteit. Bij de monding in de Dollard, bij Nieuwe Statenzijl, wordt het water nu via een enorm sluizencomplex richting de Waddenzee gespuid.

Duurzamere oplossing

Toch zijn de laatste decennia meer grote problemen ontstaan: bodemdaling in de polders, opslibbing op de kwelders en dat bij een rijzende zeespiegel. Van Aa naar Zee ontwikkelt een duurzamere oplossing voor deze problemen. Zo leggen ze niet de focus op het verhogen en versterken van dijken en sluizen, maar laten ze de zee juist binnen. De zee binnenlaten betekent gratis aanvoer van slib. Vruchtbaar slib en natuurlijk opgehoogde gronden kunnen later benut worden voor zilte landbouw. Zo wordt dit het meest klimaatbestendige landbouwgebied van Nederland. En het blijft meegroeien met de zee, de natuur regelt het gratis en voor niks. En het heeft nog een voordeel in de Dollard zelf. Het getijdenvolume wordt groter, dat is gunstig voor het openhouden van de geulen in de Dollard die ook van belang zijn voor scheepvaart. Er ontstaat van zuid naar noord een afwisselende toeristische route.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
De Landschapswerkplaats
Bijdrage aan ambities
Partners
Van Aa naar Zee