Baanbrekers voor Groningen

De provincie Groningen heeft op allerlei gebieden ontzettend veel te bieden: van toerisme en recreatie tot landbouw, gezondheid, energie en circulariteit. Al deze kwaliteiten zijn belangrijk voor de toekomst van Groningen en de Groningers. Wanneer we deze kwaliteiten optimaal weten te benutten zal dit structureel positieve effecten opleveren voor de inwoners van Groningen. Vandaar dat wij vanuit ons nationaal programma, naast de lopende programma’s, gestart zijn met de uitwerking van vijf baanbrekende programma’s ter versterking van de economie van Groningen.

De baanbrekende programma’s hebben betrekking op waterstof, landbouw en voedsel, gezondheid, circulaire economie en de vrijetijdseconomie. Met als rode draad in deze programma’s onderwijs en arbeidsmarkt en de slagkracht om dit uit te voeren.

Toekomst van Groningen

De programma’s richten zich op vragen als: waar verdient Groningen de komende decennia haar geld mee? Welke bijdragen levert de provincie aan een toekomstbestendige economie? Hoe zorgen we dat die niet alleen duurzaam is, maar ook dat iedereen er structureel van profiteert?

Voor alle baanbrekers geldt dat:

  • Groningen een stevige en kansrijke uitgangspositie heeft
  • Er bestaande samenwerkingscoalities zijn tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden
  • Groningers direct of indirect profiteren
  • Er directe aansluiting is op lokale, regionale en Europese beleidsagenda’s: Groningse antwoorden en mondiale vraagstukken
  • Er verbinding is of wordt gelegd met het lokaal/regionaal MKB

Gezondheidstechnologie

Technologische innovaties zijn onmisbaar wanneer het gaat om meer gezonde jaren. De uitdagingen in de zorg zijn groot en wanneer we de zorg ook in de toekomst beheersbaar willen houden, is de inbreng van technologische innovaties een must. Vanuit Groningen bouwt HTRIC aan de toekomst van onze gezondheidszorg.

Waterstofeconomie

De komende jaren wordt groene waterstof belangrijker dan ooit. Groene energie wordt gebruikt om de industrie te verduurzamen en klimaatdoelen te behalen. Om een kickstart te geven aan deze nationale revolutie zet Noord-Nederland volop in op waterstof. HyNorth bouwt mee aan de toekomst van de waterstofeconomie in Groningen.

Landbouw en voedsel

De landbouw van de toekomst produceert hoogwaardige, voedingsgrijke gewassen, is duurzaam en circulair, verbouwt op een gezonde bodem én draagt bij aan het verdienvermogen van agrariërs. Om dit allemaal waar te maken, bouwt Fascinating aan de toekomst van onze landbouw en voedsel met een open innovatieprogramma.

Vrijetijdseconomie

De provincie Groningen heeft op toeristisch gebied en cultuurhistorisch gebied enorm veel te bieden. Door in te zetten op lokale en regionale samenwerkingen versterken we wat er al is in onze provincie en ontwikkelen we wat er nog niet is. Provincie Groningen, Economic Board Groningen, Noorderpoort en Marketing Groningen bouwen samen aan de vrijetijdseconomie van de toekomst.

Circulaire economie

Circulaire economie speelt een belangrijke rol in de economische
ontwikkeling van de Groninger zeehavens. De recycling sector is zeer divers en sterk in ontwikkeling, vooral gedreven door de duurzaamheidsgedachte, de druk op de verbruikseconomie en
de schaarste van grondstoffen. Groningen Seaports en Chemport Europe bouwen samen aan de circulaire toekomst van Groningen.