Decoratieve foto van ouderen in hun eigen groentetuin als andere woonvorm voor ouderen

Zo Willen Wij Wonen

Nieuwe manieren van wonen en leven voor ouderen. Zelfstandig, maar wel in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat.

Meer woonvormen voor ouderen; dat willen de initiatiefnemers. Door onderling kennis te delen zorgen ze er met elkaar voor dat er in Groningen acht nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De initiatiefnemers laten zien op welke manier dat kan. De onderlinge kennisdeling is ook geschikt om met inwoners van Groningen te delen. Het is gericht op meerdere verschillende doelgroepen. Voor iedere oudere een eigen thuis.

Ons doel is acht nieuwe, verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren.

WOUTER VAN DE KOLK, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Initiatieven vanuit de wensen van Groningse inwoners

Binnen de provincie zijn er diverse bewonersinitiatieven om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen te realiseren. Voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en zorgverlener. Deze initiatieven komen voort uit de wensen van Groningse inwoners. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.

Het risico dat hun plannen stranden is hoog. Dat komt door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Daarom hebben diverse bewonersinitiatieven nu hun krachten gebundeld. Zo kan Groningen voor álle inwoners een fijne woonplek zijn en blijven, nu en in de toekomst!


Nieuwe initiatieven

Heb jij ook ideeën over nieuwe vormen van wonen voor ouderen (en eventueel ook in een diversiteit met ook andere en jongere bewoners) in de provincie Groningen? De initiatiefnemers van ‘Zo Willen Wij Wonen’ nodigen je van harte uit contact op te nemen en hiermee samen aan de slag te gaan. Belangrijk is dat eigenaarschap en/of regie van het idee ligt bij de gebruikers van de nieuwe woonvorm en dat er de ambitie is om vanuit ‘Zo Willen Wij Wonen’ van elkaar te leren, actief kennis te delen en te ontwikkelen.


Contactpersoon project
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Onderwerp
Aanvrager
Initiatiefnemers voor het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen
Bijdrage aan ambities
Partners
Goudvoormekaar, Knarrenhof Veendam, De-mens-plek, Waardig wonen, Brokanthuis, Woonborg Sappemeer, Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
Projectbudget
€ 610.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 300.000
Projectnieuws