Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van ouderen in hun eigen groentetuin als andere woonvorm voor ouderen

Zo Willen Wij Wonen

Nieuwe manieren van wonen en leven voor ouderen. Zelfstandig, maar wel in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat.

Meer woonvormen voor ouderen; dat willen de initiatiefnemers. Door onderling kennis te delen zorgen ze er met elkaar voor dat er in Groningen acht nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De initiatiefnemers laten zien op welke manier dat kan. De onderlinge kennisdeling is ook geschikt om met inwoners van Groningen te delen. Het is gericht op meerdere verschillende doelgroepen. Voor iedere oudere een eigen thuis.

Ons doel is acht nieuwe, verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren.

WOUTER VAN DE KOLK, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Binnen de provincie zijn er diverse bewonersinitiatieven om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen te realiseren. Voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en zorgverlener. Deze initiatieven komen voort uit de wensen van Groningse inwoners. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.

Het risico dat hun plannen stranden is hoog. Dat komt door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Daarom hebben diverse bewonersinitiatieven nu hun krachten gebundeld. Zo kan Groningen voor álle inwoners een fijne woonplek zijn en blijven, nu en in de toekomst!

Zo Willen Wij Wonen – de acht initiatieven:
Goudvoormekaar
Burgerinitiatief coöperatieve vereniging ‘Goudvoormekaar’ gaat in Winschoten een woongemeenschap realiseren met duurzame, levensloopbestendige wooneenheden, een gemeenschappelijke tuin en binnenruimte. Met aandacht voor milieuvriendelijk wonen, goede voeding, aandacht voor elkaar en onze aarde. De woongemeenschap is er voor jong en oud.
Knarrenhof Veendam
Burgerinitiatief ‘Knarrenhof Veendam’ is de oplossing voor een aantal gelijkgestemde mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Wonen in Knarrenhof Veendam biedt de mogelijkheid om elkaar te helpen (noaberschap) zonder dat men zijn/haar privacy of onafhankelijkheid verliest.
De-mens-plek
Dit initiatief gaat voor mensen met dementie, hun familie en verzorgers, een plek van leven maken. Een leefbare plek waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven of om op bezoek te gaan. Een plek die voortdurend wordt doorontwikkeld met de mensen die betrokken zijn en waar menselijkheid, menselijk contact en menselijke waarden altijd leidend zijn.
Waardig Wonen
‘Waardig Wonen’ biedt een thuis voor mensen met dementie in een gewone wijk of dorp. Opgericht door mantelzorgers van mensen met dementie, op een manier waarbij mensen met dementie kunnen blijven wonen in een eigen herkenbare omgeving. Elk huis biedt woonruimte aan maximaal vijf à zes mensen met dementie. Gewone eengezinshuizen met een liefdevol zorgteam dat 24 uur per dag voor hen aanwezig is in het huis. Meer informatie op www.waardigwonen.nl
Brokanthuis
In een Brokanthuis wonen 20 tot 30 ouderen zelfstandig samen. Iedereen heeft de beschikking over een eigen appartement en daarnaast zijn er allerlei algemene ruimtes. De bewoners hebben grote zeggenschap over hoe het gaat in het huis. Brokant regelt de algemene zaken voor iedereen en kan naar behoefte ouderen individueel helpen. De missie is om alle ouderen de mogelijkheid te bieden te leven zoals ze dat willen en zoals dat bij hen past.
Woonborg Sappemeer
‘Woonborg Sappemeer’ is een concept om een bestaande monumentale boerderij te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een activerende en rustgevende woonomgeving waarin de relatie van het wonen met de natuur centraal staat met een tuininrichting met aansprekende objecten. Healing Environment vanuit een natuurlijke woonwijze. Eigen regie, extended family en activering zijn sleutelwoorden.
Verzorgingshuis 2.0
Het ‘Verzorgingshuis 2.0’ is een woonzorgconcept geschikt voor meerdere doelgroepen. De grootste doelgroep betreft senioren die nog volledig zelfstandig wonen, maar verlangen naar woonvormen, dorpen en buurten waarin geborgenheid, veiligheid en het ontmoeten van mensen centraal staan. In de directe omgeving zijn services en is ondersteuning aanwezig die mensen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als het fysiek en/of mentaal uitdagender wordt.
Levensloopbestendig wonen
In Noord-Groningen is een wens naar meer levensloopbestendige woningen in kleinere dorpen, al dan niet tijdelijk. Dit om langer wonen in het eigen dorp mogelijk te maken, waar mensen zich nu vaak genoodzaakt voelen om naar grotere kernen te verhuizen wanneer men ouder wordt. Een mogelijkheid voor nieuwe initiatiefnemers/bewoners die eigenaarschap en regie willen voeren op het realiseren van de nieuwe woonvorm.

Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Initiatiefnemers voor het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen
Partners
Goudvoormekaar, Knarrenhof Veendam, De-mens-plek, Waardig wonen, Brokanthuis, Woonborg Sappemeer, Verzorgingshuis 2.0
Projectbudget
€ 610.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 300.000