Privacy en cookies

Nationaal Programma Groningen volgt de regelgeving in de nieuwe privacywet. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens en digitale data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons verstrekt.

Je bezoekt onze website zonder dat wij weten wie je bent. Gedurende je bezoek aan en gebruik van de website verzamelen we algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Privacyverklaring

Om jouw recht op privacy te waarborgen gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken om je goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres of organisatie. Waarvoor? Die gegevens zijn nodig, bijvoorbeeld omdat je een reactie op de website hebt achtergelaten, een vraag aan Nationaal Programma Groningen heeft gesteld, bij projectaanvragen of als je jouw idee voor de toekomt van Groningen hebt ingediend bij Toukomst.

Hoe komen we aan jouw gegevens?

Meestal werken we op basis van de gegevens die je zelf aanlevert. Voor bepaalde diensten ontvangen we jouw gegevens van instellingen die in opdracht Nationaal Programma Groningen werken.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen de medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen.

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we daarvan afhankelijk zijn voor het uitvoeren van taken, op basis van wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor jouw persoonsgegevens nodig zijn zorgen we ervoor dat je nooit als persoon herleidbaar bent.

Toestemming

Als je toestemming hebt verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Je kunt contact met ons opnemen via info@nationaalprogrammagroningen.nl

Website en cookies

Je bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie jij bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op jouw computer, maar daar staat geen informatie in over jou. Als je een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie je bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op jouw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. In sommige gevallen heeft dit uitzetten tot gevolg dat je misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Statistieken

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

De Google-Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Ads. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging van de provincie Groningen. Deze kun je bereiken via 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. De kaders hiervoor worden gegeven in de Uitvoeringswet AVG, de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Het kan voorkomen dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Heb je op onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor jou bestemd zijn? Of is er informatie met persoonsgegevens naar jou verzonden die voor iemand anders bestemd zijn? Meld dit dan bij ons. Wij horen ook graag van je als je het vermoeden hebt van een datalek.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van jou hebben kun je contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke gegevens we van jou hebben en wat we er mee doen.
  • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde gegevens.
  • Het intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Ook kun je bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Nationaal Programma Groningen.