EPIQ: Groningen barst van de energie

Een educatief-museaal centrum over gaswinning en aardbevingen, over energie in verleden, heden en toekomst.

Groningen en haar inwoners hebben te maken met één van de grootste beproevingen van deze eeuw. Als gevolg van gaswinning is een aardbevingsgebied ontstaan met een eigen verhaal, eigen spanningen en een eigen dynamiek. EPIQ staat voor een educatief-museaal centrum dat op interactieve wijze informatie geeft over gaswinning en aardbevingen, over energie in verleden, heden en toekomst. Centraal daarin staan de verhalen van Groningers.

Ontdek het zelf

Met oog op de jeugd, maakt EPIQ je bewust van het gebruik van energiebronnen en de gevolgen daarvan. Hoe? Door zelf te beleven, te experimenteren en nieuwsgierig te raken. Door te ontmoeten, te zien en te delen. Het is bij uitstek dé plek om letterlijk in de aarde te duiken. Om de winning van brandstoffen te zien en de gevolgen ervan te ervaren. Om te ontdekken wat er in de toekomst mogelijk is. Door een verrassende interactieve tentoonstelling, lezingen, workshops en andere wisselende activiteiten. Die vinden niet alleen in het educatief-museale centrum plaats, maar in het hele aardbevingsgebied. Ook het GasLab in EPIQ is een interessant laboratorium.

EPIQ vertelt het verhaal van de aardbevingen in Groningen en de impact op de bewoners die getroffenen zijn. Niet alleen over de scheuren in hun huizen, ook de scheuren in hun ziel en in de gemeenschap. Voor Nederland was de gaswinning vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw het begin van een moderner leven. Voor veel Groningers werd het later die van een desillusie. EPIQ is een ontmoetingsplek waar inwoners hun verhaal kunnen delen en kwijt kunnen. De verhalen en herinneringen worden vastgelegd. Voor de huidige en de volgende generaties.

Aardbevingbeleving

In 2021 heeft het bestuur het Toukomstproject ‘Aardbevingbeleving’ goedgekeurd. Dit initiatief is inmiddels verder gegaan onder de naam EPIQ. EPIQ is een verwijzing naar het epicentrum van de aardbevingen in Groningen. En naar het epische aspect: de verhalen van Groningers die verteld worden. De leestekens ?! in het beeldmerk staan voor verbazing en verontwaardiging, maar ook voor de dilemma’s rondom energiegebruik.


Expositie Gronings Gas 2.0

In maart 2023 toonde EPIQ zich voor het eerst aan het publiek met de NonFiction Photo-expositie ‘EPIQ presenteert: Gronings Gas 2.0′ in Loppersum. Bezoekers konden drie maanden lang de expositie bekijken, reageren en hun verhalen vertellen. Tijdens de feestelijke afsluiting van de expositie spraken we de initiatiefnemers, je ziet het in onderstaande video.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van Aardbeving beleving
Bijdrage aan ambities
Partners
Royal Haskoning DHV
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.080.000
Projectnieuws