Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van iemand met een infuus in zijn arm die aan het schilderen is

Arts in Health

Kunst en creativiteit naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Groningen brengen, door patiënten en medewerkers samen aan hun eigen kunst te laten werken met met speciaal getrainde kunstenaars.

Een concert of museum bezoeken is niet alleen leuk en inspirerend, het is ook nog eens goed voor je gezondheid, zo blijkt uit jaren van onderzoek. Waarom wordt kunst dan nauwelijks toegepast in onze gezondheidszorg? Arts in Health Groningen wil kunst en creativiteit samen met speciaal opgeleide kunstenaars een plek geven in zorginstellingen en gemeenschappen. Deze kunstenaars nemen je mee in het creatieve proces van onder andere beeldende kunst, muziek, theater maken en dans.

Door creatief te zijn – bijvoorbeeld door te tekenen of muziek te maken – spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en hoopvol is. Je vindt er een stukje van je eigen identiteit in terug.

FERDINAND LEWIS, INITIATIEFNEMER

Zelf kunst maken geeft ontspanning en biedt een manier om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven. In ziekenhuizen helpt kunst patiënten zich minder gedesoriënteerd en kwetsbaar te voelen, waardoor ze een betere zorgervaring hebben en sneller kunnen herstellen. Voor zorgprofessionals kan kunst helpen om verbinding te maken met patiënten en burn-out te voorkomen. In gemeenschappen kan het samen creëren van kunst mensen helpen veerkrachtiger en proactiever te zijn om ziekte te voorkomen. Arts in Health Groningen wil op deze manier bijdragen aan het welzijn van Groningers en kunst een duurzaam onderdeel maken van gezondheidszorg.


Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Aletta Jacobs School of Public Health
Partners
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa College, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Ommelanden Ziekenhuis (OZG), Martini Ziekenhuis, Het Groninger Zorgakkoord, Preventie Overleg Groningen, Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG), True Blue - Creative Healthcare Communications, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Stichting Mimic Music, Stichting PeerGroup, Grand Theatre Groningen, Stichting Groninger Dorpen
Projectbudget
€ 2.470.128
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.000.000
Projectnieuws