Een concert of museum bezoeken is niet alleen leuk en inspirerend, het is ook nog eens goed voor je gezondheid, zo blijkt uit jaren van onderzoek. Waarom wordt kunst dan nauwelijks toegepast in onze gezondheidszorg? Arts in Health Groningen wil kunst en creativiteit samen met speciaal opgeleide kunstenaars een plek geven in zorginstellingen en gemeenschappen. Deze kunstenaars nemen je mee in het creatieve proces van onder andere beeldende kunst, muziek, theater maken en dans.

Door creatief te zijn – bijvoorbeeld door te tekenen of muziek te maken – spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en hoopvol is. Je vindt er een stukje van je eigen identiteit in terug.

FERDINAND LEWIS, INITIATIEFNEMER

Zelf kunst maken geeft ontspanning en biedt een manier om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven. In ziekenhuizen helpt kunst patiënten zich minder gedesoriënteerd en kwetsbaar te voelen, waardoor ze een betere zorgervaring hebben en sneller kunnen herstellen. Voor zorgprofessionals kan kunst helpen om verbinding te maken met patiënten en burn-out te voorkomen. In gemeenschappen kan het samen creëren van kunst mensen helpen veerkrachtiger en proactiever te zijn om ziekte te voorkomen. Arts in Health Groningen wil op deze manier bijdragen aan het welzijn van Groningers en kunst een duurzaam onderdeel maken van gezondheidszorg.