Arts in Health

Kunst en creativiteit naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Groningen brengen, door patiënten en medewerkers samen aan hun eigen kunst te laten werken met speciaal getrainde kunstenaars.

Een concert of museum bezoeken is niet alleen leuk en inspirerend, het is ook nog eens goed voor je gezondheid, zo blijkt uit jaren van onderzoek. Waarom wordt kunst dan nauwelijks toegepast in onze gezondheidszorg? Arts in Health Groningen wil kunst en creativiteit samen met speciaal opgeleide kunstenaars een plek geven in zorginstellingen en gemeenschappen. Deze kunstenaars nemen je mee in het creatieve proces van onder andere beeldende kunst, muziek, theater maken en dans.

Door creatief te zijn – bijvoorbeeld door te tekenen of muziek te maken – spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en hoopvol is. Je vindt er een stukje van je eigen identiteit in terug.

FERDINAND LEWIS, INITIATIEFNEMER

Zelf kunst maken geeft ontspanning en biedt een manier om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven. In ziekenhuizen helpt kunst patiënten zich minder gedesoriënteerd en kwetsbaar te voelen, waardoor ze een betere zorgervaring hebben en sneller kunnen herstellen. Voor zorgprofessionals kan kunst helpen om verbinding te maken met patiënten en burn-out te voorkomen. In gemeenschappen kan het samen creëren van kunst mensen helpen veerkrachtiger en proactiever te zijn om ziekte te voorkomen. Arts in Health Groningen wil op deze manier bijdragen aan het welzijn van Groningers en kunst een duurzaam onderdeel maken van gezondheidszorg.Contactpersoon project
E-mailadres: k.l.s.krans@rug.nl
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Aletta Jacobs School of Public Health
Bijdrage aan ambities
Partners
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa College, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Ommelanden Ziekenhuis (OZG), Martini Ziekenhuis, Het Groninger Zorgakkoord, Preventie Overleg Groningen, Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG), True Blue – Creative Healthcare Communications, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Stichting Mimic Music, Stichting PeerGroup, Grand Theatre Groningen, Stichting Groninger Dorpen
Projectbudget
€ 2.470.128
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.000.000
Projectnieuws