Veel sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven zoeken naar een plek waar ze hun initiatief kunnen starten. Bijvoorbeeld in leegstaand erfgoed in de provincie; oude scholen, fabrieken of dorpshuizen. Het is voor nieuwe initiatieven in de startfase vaak moeilijk om geld bij de bank te lenen. Voor het vinden van passende huisvesting en het uitwerken van hun plannen kunnen ze vanaf nu terecht bij de nieuwe organisatie Roemte. Deze organisatie helpt om initiatieven financieel gezond en toekomstbestendig te maken.

Roemte: geeft Groningen de ruimte.

Aantrekkelijker maken

Roemte richt zich op ondernemende maatschappelijke initiatieven die een positieve invloed hebben op de directe omgeving en de samenleving. Deze initiatieven zoeken bijvoorbeeld huisvesting in leegstaand erfgoed in de provincie; zoals oude scholen, fabrieken of dorpshuizen. Henk Boldewijn, directeur van Roemte: “Het is voor nieuwe initiatieven in de startfase vaak moeilijk om geld te lenen bij de bank. Wij gaan ze daarin ondersteunen. Wij kopen vastgoed, lenen geld uit en begeleiden bij de planvorming van nieuwe plekken.” Roemte gaat niet alleen investeren, er moet ook geld terugvloeien zodat er steeds weer nieuwe initiatieven geholpen kunnen worden.

Wij kopen vastgoed, lenen geld uit en begeleiden bij de planvorming van nieuwe plekken.

HENK BOLDEWIJN, DIRECTEUR ROEMTE

Stichting

Roemte is een stichting die ontstaan is vanuit de ideeën en projecten voor Toukomst. Een ondernemend en verjongend maatschappelijke organisatie die bestaat uit een kleine groep professionals.

Toukomstproject: Roemte