Decoratieve afbeelding van initiatiefnemers van De Landschapswerkplaats om een picknicktafel, pratend over plannen

Landschapswerkplaats

Groningers hebben veel goede ideeën over het nóg mooier, beter en toegankelijker maken van het Groningse landschap. Dat bleek uit de meer dan 400 ideeën die zij hierover instuurden voor Toukomst. De Landschapswerkplaats is een fysieke werkplaats waar deze ideeën van inwoners, overheden en organisaties samenkomen.

In de Landschapswerkplaats werken we aan een nog mooiere omgeving waar je ook kunt wandelen, fietsen, paardrijden en varen. Tegelijkertijd dragen de projecten in de Landschapswerkplaats bij aan de biodiversiteit, het verduurzamen van de  landbouw en aan recreatie. Landschapsprojecten zijn projecten met een lange adem die we samen goed voorbereiden.

Landschapswerkplaats: het landschap van Groningen maken we samen.

Leden van het Landschapsbeheer staan naast elkaar in een weiland

Interview: De Landschapswerkplaats van Toukomst


Toen Toukomst de inwoners van Groningen vroeg om ideeën voor de toekomst van de provincie, leverde dat meer dan 900 inzendingen op. Ruim 400 van deze ideeën hadden te maken met het landschap van Groningen. “Bundel deze ideeën zoveel mogelijk”, adviseerde het Toukomstpanel, “want op die manier maken we véél meer impact.” En zo werd het idee van de Landschapswerkplaats geboren, een plek waar inwoners én professionals samen aan de slag gaan met een mooier, groener en toegankelijker Groningen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, de pilotfase is goedgekeurd. Maar wat is de Landschapswerkplaats eigenlijk?

Voorbereiding tot maart 2022

Voordat de Landschapswerkplaats van start gaat, werken we deze samen met initiatiefnemers, organisaties en overheden verder uit. We onderzoeken wat er nodig is om de Landschapswerkplaats goed te laten werken en leggen dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Deze voorbereiding duurt tot maart 2022. Ondertussen gaan we ook alvast aan de slag met het uitvoeren van een aantal Toukomstprojecten die over het landschap gaan. Dit doen we samen met de initiatiefnemers van deze projecten. Zo leren we meteen hoe de Landschapswerkplaats straks gaat werken.