Boerenerven zijn beeldbepalend in het Groninger landschap en dan vooral de groene erven met streekeigen beplanting. Daarnaast zijn (boeren)erven belangrijke stapstenen in de natuur. Wierde & Dijk gaat eigenaren van ervan in Noord-Groningen stimuleren om bomen en struiken te planten en het erf natuurvriendelijk te beheren zodat er meer vogels, wilde bijen en vlinders komen. Door kennis over te dragen via workshops en vervolgens door het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen. Binnen dit project wordt streekeigen beplanting verstrekt om de ‘groene erven’ landschappelijk te herstellen. En een pakket aan natuurmaatregelen dat zorgt voor meer vogels, zoogdieren en insecten op het boerenerf.

Boerderijen met erfbeplanting zijn prachtig in het Groninger landschap en waardevol voor de natuur, maar de erven moeten dan wel groener worden.

STIENEKE VAN DER WAL, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Door het delen van kennis in combinatie met de uitvoering wordt er direct resultaat geboekt. Behalve het delen van kennis wil Wierde & Dijk ook kennis verzamelen over de natuurwaarde op boerenerven. Hiervoor worden een aantal erven intensief geïnventariseerd en de komende jaren gemonitord. Aanwezigheid van soortgroepen zoals vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, wilde bijen en libellen zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een erf. Bewoners in het gebied kunnen meedoen aan de inventarisaties en monitoring, zo wordt ook specifieke kennis over de natuur gedeeld.

In de beginfase werd dit project ‘(Boeren)erven, als stapsteen voor de natuur’ genoemd.

Met het planten van de eerste lindeboom in maart 2022 is het Toukomstproject ‘Mooi Heem’ gestart!