Nieuwe Zaaiplaatsen

Nieuwe Zaaiplaatsen zijn educatieve toekomstwerkplaatsen waar de ongekende mogelijkheden van jonge Groningers centraal staan.

Jonge mensen in de provincie Groningen staan de komende jaren voor complexe vraagstukken, zoals de aardbevingsproblematiek, krapte op de woningmarkt, verpaupering van het erfgoed en de klimaatproblematiek. Het innovatieve project Nieuwe Zaaiplaatsen helpt kinderen en jongeren een mindset te krijgen van waaruit zij hun eigen toekomst veerkrachtig en vindingrijk kunnen vormgeven.

In een serie ‘toekomstwerkplaatsen’ geven kunstenaars, techneuten, architecten, muzikanten en wetenschappers de nieuwe generatie Groningers een impuls om zich te ontwikkelen tot eigenzinnige denkers, dromers en doeners. Ze ontdekken hun creativiteit, leren wat een experimentele houding en werkwijze is en ervaren wat dit doet met je eigen mogelijkheden. Door kinderen en jongeren bewust te maken van hun eigen vragen, dromen en gedachten én die van elkaar, vergroten ze hun horizon.

Vraag en aanbod

Nieuwe Zaaiplaatsen is gestart met een pilot in de gemeenten Het Hogeland en Stadskanaal. Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren meedoen en met elkaar samenwerken in verschillende aandachtsgebieden. In de lokale gemeenschap met aandacht voor diversiteit in de groepssamenstelling en voor het landschap, voedsel en interculturaliteit. Maar ook op school door leerkrachten en cultuurcoördinatoren materiaal en inspiratie aan te bieden voor een les, een project of workshop waarin geïntegreerde kunst, natuur en wereldbeschouwing samenkomen. Het programma is een combinatie van vraag- en aanbodgerichte workshops, activiteiten en projecten. Voor en met jonge Groningers met verschillende (culturele) achtergronden. Er is aandacht voor landschap, voedsel en interculturaliteit.

Nieuwe Zaaiplaatsen strijkt in samenwerking met Roemte neer in leegstaand erfgoed. Deze lokale uitvalsbasis is een ontmoetingsplaats met ateliers, studio’s en dialoog-arena’s. Hier maken kinderen en jongeren films, theater en muziek, doen ze aan kunst en kinderfilosofie, bouwen ze hutten, gaan in dialoog over de wereld en experimenteren met techniek en het verbouwen van voedsel. Vanuit actuele vraagstukken uit hun eigen omgeving, kunnen weer nieuwe projecten en activiteiten ontstaan.

Duurzaamheid

Nieuwe Zaaiplaatsen werkt samen met scholen en partners die ervaring hebben met langlopende projecten in lokale gemeenschappen en met bestaande initiatieven. Wat hier gezaaid wordt kan zo verder groeien in de scholen en gemeenschappen én krijgt steeds weer een vernieuwende impuls.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van Nieuwe Zaaiplaatsen
Bijdrage aan ambities
Partners
Up To Us, CMO STAMM, De Rijdende Popschool, Colourful Het Hogeland, Consul@n, Gebied- B, De Jonge Onderzoekers, Tof Media, De Steeg
Projectbudget
€ 475.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 475.000