Initiatiefnemers van Groningen Werkt Circulair op het land met kleding en ander textiel

Groningen Werkt Circulair

Boeren, ontwerpers, makers, bedrijven, burgers en scholen worden samengebracht om te komen tot een circulaire textielindustrie.

Een regenjas van textielafval? Die zou zomaar over een tijd te koop kunnen zijn. Groningen Werkt Circulair heeft als doel dat al het afval in de provincie een tweede leven krijgt en dat producenten grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. Kortom, een circulaire economie: dat is waar dit project voor staat. Om een circulaire textielindustrie te realiseren, brengt Groningen Werkt Circulair verschillende partijen samen: boeren, ontwerpers, makers, bedrijven, burgers en scholen.

Oude ambachten en nieuwe technieken

Vroeger was Nederland een textielland. Groningen Werkt Circulair brengt de lokale productie weer terug en zet in op nieuwe arbeidsplaatsen in de regio. Alle grondstoffen voor deze vernieuwende textielindustrie komen uit de provincie en er wordt alleen gemaakt wat écht nodig is. Afval wordt opnieuw gebruikt en nieuwe materialen en producten worden ontwikkeld. Door kennis uit oude ambachten en nieuwe technieken aan elkaar te koppelen, kunnen producenten de circulaire materialen en producten in de provincie maken. Hier is namelijk veel materiaal, kennis en talent aanwezig.

Voorbeeld

Dit project zorgt ervoor dat er over een paar jaar prachtige textielproducten op de markt komen die zijn gemaakt van nieuwe of geregenereerde grondstoffen uit Groningen. Goed voor de werkgelegenheid én voor het milieu. Groningen Werkt Circulair wil dat de provincie met deze circulaire productieketen vooroploopt en een voorbeeld vormt voor de rest van Nederland. Denk je aan circulair? Dan kijk je naar Groningen!

De eerste stap

Wat hebben pioniers nodig om textielstromen te benutten en productieprocessen op te zetten die ketens helpen sluiten? Voor de voorbereiding van dit project wordt in kaart gebracht welke kansen er in de provincie zijn en wie willen meewerken om deze kansen te realiseren. Groningen Werkt Circulair roept ondernemers, maar ook overheden en het onderwijs op om in contact te komen. Werken aan een circulaire economie gebeurt samen!

Er is € 49.913 beschikbaar gesteld om dit project voor te bereiden, in totaal is er 1,2 miljoen euro gereserveerd om het project uit te voeren. Voor het overige deel wordt op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van Groningen Werkt Circulair
Bijdrage aan ambities
Partners
Ecoras, Fablab Groningen, GROningen Fair Fashion (GROFF), House of Design (HoD), Proeftuin Rottum, ReBlend, Woldwijk
Projectbudget
€ 68.163
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.184.920