Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een kruidenrijk landschap voor weidevogels

Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels

Boeren en beheerders van natuurterreinen in de provincie Groningen krijgen begeleiding bij het beheer van kruidenrijk grasland, zodat de populatie weidevogels kan groeien.

Wereldwijd gezien is Groningen een belangrijke provincie voor weidevogels, zoals de grutto en kievit. Maar het aantal weidevogels loopt hier terug. Om de populatie te laten groeien, moet er meer kruidenrijk grasland komen; dat zorgt voor meer biodiversiteit en meer insecten, wat belangrijk is voor jonge vogels.

Individuele begeleiding

Voor boeren is het vaak lastig om dit kruidenrijke grasland te realiseren. Daarom krijgt een aantal Groningse boeren komende jaren gedurende het hele seizoen individueel begeleiding bij de realisatie van kruidenrijk grasland, en bij het onderhouden ervan. Er is aandacht voor de specifieke situatie van de boer: welke praktijkvragen liggen er? Daar worden oplossingen voor gezocht.

We hebben een wereldwijde verantwoordelijkheid voor de weidevogelpopulatie.

LIESBETH DE HAAN, COLLECTIEF GRONINGEN WEST

Terreinbeherende organisaties

Ook terreinbeherende organisaties lopen tegen moeilijkheden aan bij het kruidenrijk maken en houden van hun natuurgebieden. ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ helpt deze organisaties bij het onderzoeken en oplossen van de knelpunten. Alles met het doel om het beheer te verbeteren, meer kruidenrijk grasland te realiseren en zo het aantal weidevogels te laten groeien.


Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die soms net wat anders zijn dan waarmee overheden normaal gesproken komen. Ze zijn massaal ingestuurd en gebundeld tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Collectief Groningen West
Partners
Het Groninger Landschap, Collectief Midden Groningen
Projectbudget
€ 102.755
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000
Projectnieuws