Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst Provincie Groningen

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Samen verder komen

Wanneer een school ondersteuning zoekt, loopt deze aanvraag altijd via de betreffende gemeente, Tijd voor Toekomst verzorgt dit netwerk. Zij verbinden de scholen met andere scholen in gemeenten. Op deze manier leren de onderwijsinstellingen elkaar kennen, weten ze wat anderen doen en wat voor hen succesvol is. De provincie Groningen draagt bij aan de ondersteuning van gemeenten, kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring en fondsenwerving. Het doel is om Tijd voor Toekomst de komende drie jaar te introduceren in alle Groninger gemeenten.

Verschillende gemeenten gestart

Lees meer over Tijd voor Toekomst in de volgende gemeenten:

Ervaringen

Directeur Petra van der Molen van basisschool De Linde in Eenrum is enthousiast: “De kinderen leren naar de toekomst te kijken, ontdekken wat er allemaal kan, wat ze kunnen worden en waar hun talenten liggen. En dat allemaal vanuit de veilige setting van de school, met vriendjes en vriendinnetjes. ”Ze maken met veel plezier gebruik van het aanbod. Petra: “De kinderen zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Ze komen met zo veel dingen in de maatschappij in aanraking nu. Activiteiten en onderwerpen waar wij binnen schooltijd net te weinig aandacht en tijd aan kunnen besteden. Na een les zeggen ze vaak: ‘Is het nu al voorbij?’ Je ziet totaal andere aspecten van hun persoonlijkheden opbloeien. Ook ouders zijn erg positief. Zij komen vaak het laatste stukje even meekijken en zien dat hun kind er plezier aan beleeft.”

Documentaire

Op 8 juli ging in bioscoop Vue in Hoogezand de documentaire Tijd voor Toekomst in première. Groningse filmmaker Tom Tieman laat in de documentaire zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk inhoudt op CBS De Parel in Muntendam en OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans. Hij volgde twee leerlingen, Samuel in Muntendam en Djamilla in Bad Nieuweschans. Er is vastgelegd hoe zij, hun familie en medeleerlingen de activiteiten ervaren. De documentaire is gemaakt in opdracht van de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt om door de ogen van een aantal kinderen te laten zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk voor hen betekent. Online is de documentaire te bekijken.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen en gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Platform Regionale Arbeidsmarkt, Platform Gezonde en Kansrijke Generatie, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Huis voor de Sport, Regio Deal Oost-Groningen, Hanzehogeschool, Jeugdeducatiefonds, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, St. Chr. Primair Onderwijs Noordkwartier, SOOOG
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 9.183.586
Projectnieuws