Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Samen verder komen

Wanneer een school ondersteuning zoekt, loopt deze aanvraag altijd via de betreffende gemeente, Tijd voor Toekomst verzorgt dit netwerk. Zij verbinden de scholen met andere scholen in gemeenten. Op deze manier leren de onderwijsinstellingen elkaar kennen, weten ze wat anderen doen en wat voor hen succesvol is. De provincie Groningen draagt bij aan de ondersteuning van gemeenten, kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring en fondsenwerving. Het doel is om Tijd voor Toekomst de komende drie jaar te introduceren in alle Groninger gemeenten.

Verschillende gemeenten gestart

In 2022 zijn elf scholen gestart in Beijum en Lewenborg, in de gemeente Groningen. Activiteiten die leerlingen hier volgen variëren van muziek- en kookworkshops tot dansclinics en weerbaarheidstrainingen. Ook Vinkhuizen start binnenkort met één of twee activiteiten. In de gemeente Eemsdelta is gestart met het aanstellen van een kwartiermaker, die met betrokken besturen en scholen besproken heeft hoe ze het project in de gemeente gingen invullen en wat daarvoor organisatorisch moest gebeuren. In 2022 zijn in deze gemeente vijf scholen gestart, leerlingen krijgen hier extra tijd voor sportief bewegen en gezonde voeding. In 2023 komen er nog meer scholen bij. Gemeente Midden-Groningen is gestart op zeven scholen. Hier doen leerlingen uiteenlopende activiteiten zoals dans, koken, zwemmen, technieklessen en kennismaken met beroepen. Naast de zeven al gestarte basisscholen starten er de komende periode nog zeven nieuwe scholen in Midden-Groningen. In de periode tussen 2021-2023 start gemeente Oldambt op vier scholen. Activiteiten die onder andere gedaan worden in Oldambt zijn kookworkshops, natuurscheikundige proefjes, weerbaarheidstrainingen, extra sport- en beweeglessen en een toneelstuk. Gemeente Het Hogeland is in 2022 gestart met de voorbereidingen en zal in 2023 op zes scholen starten met onder andere natuureducatie en samen gezond koken.

Verschillende directeuren van scholen in gemeente Midden-Groningen spreken over hun ervaring met het programma.

De website van Tijd voor Toekomst laat zien welke initiatieven al lopen op verschillende scholen en welke initiatieven nog op worden gezet.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen en gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Platform Regionale Arbeidsmarkt, Platform Gezonde en Kansrijke Generatie, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Huis voor de Sport, Regio Deal Oost-Groningen, Hanzehogeschool, Jeugdeducatiefonds, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, St. Chr. Primair Onderwijs Noordkwartier
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 9.201.586
Projectnieuws