Economic Board Groningen (EBG) heeft met een consortium van tien (inter)nationale telecombedrijven, regionale kennisinstellingen (RUG en Hanzehogeschool), research partners (TNO) en Agentschap Telecom een 5G proeftuin in Noord-Nederland ingericht, genaamd 5Groningen. Bedrijven en instellingen uit de regio kunnen daarin hun innovaties ontwikkelen en uitproberen met het nieuwste mobiele internet.

Verschillende producten

Regionale ondernemers hebben al een aantal mooie producten en diensten ontwikkeld, zoals sensoren die de kwaliteit van oppervlaktewater kunnen monitorensensoren die de impact van bouwwerkzaamheden of aardbevingen op gebouwen kunnen meten.

Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Maar ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals cameratoezicht op afstand voor de zelfrijdende OV-bus, een beeldverbinding van een ambulance met de dokter in het ziekenhuis en een alarmknop voor ouderen. En natuurlijk slimme oplossingen voor het realiseren van de energietransitie.

De proeftuin is stevig verankerd in het innovatiespeelveld van Noord-Nederland en werken samen met andere proeftuinen bijvoorbeeld voor Smart Industry.

Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Deze proeftuin heeft al een aantal belangrijke innovaties met mobiel internet door regionale ondernemers opgeleverd, en er zijn ook enkele start-ups uit voortgekomen. Dit levert nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op. Studenten van MBO, HBO en de universiteit werken mee aan opdrachten in de 5G proeftuin en vergroten daarmee hun kansen op een baan in de toekomst. Ook zijn maatschappelijke vraagstukken op het terrein van zorg, duurzaamheid en publieke dienstverlening (zoals openbaar vervoer) in een rurale omgeving met een krimpende bevolking doeltreffend aangepakt. En de leefbaarheid wordt vergroot door technologische oplossingen voor Zorg Dichtbij, permanente monitoring van lucht- en waterkwaliteit en behoud van OV in dunbevolkte gebieden. Mobiel internet (5G) is bij al deze mooie innovaties een randvoorwaarde.

Technologie van de toekomst

Het vestigingsklimaat in Groningen wordt significant verrijkt door de aanwezigheid van de 5G infrastructuur. Het 5G programma is daarmee een belangrijk acquisitie-instrument voor Groningen. Studenten maken kennis en experimenteren met de technologie van de toekomst, en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. De leefbaarheid voor de inwoners wordt met slimme innovaties op peil gehouden en soms zelfs verbeterd, zodat Groningen een fijne regio is om te wonen, te werken en te recreëren.

Kortom, de 5G proeftuin draagt bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie en de toepassing van de allernieuwste mogelijkheden van mobiel internet in innovaties die relevant zijn voor de regio.