Direct naar hoofdinhoud
Sfeerbeeld van installateurs die zonnepanelen op een dak monteren.

Opleiden installateurs in de energietransitie

Het inzetten op het omscholen van bestaande installateurs naar installateurs met expertise op het gebied van duurzame energie.

De lopende en naderende energietransitie vraagt ook aanpassingen in de installatietechniek: er zal een grotere vraag zijn naar arbeid, waarbij sprake zal zijn van andere vaardigheden dan momenteel het geval is. Om die reden wordt ingezet op het omscholen van bestaande installateurs naar installateurs met expertise op het gebied van duurzame energie. Zoals zon-pv, zonnecollectors, warmtepompen, hybride systemen en meer. Het gaat hierbij om het leren aanleggen en onderhouden van deze systemen.

Duurzame installateurs
Om in de extra vraag te voorzien wordt ingezet op het opleiden van statushouders tot (duurzame) installateurs. Dit betreft het doorlopen van het volledige tweejarige programma, voor een specifieke doelgroep die door de taalbarrière, inburgering en extra begeleiding vanuit de bedrijven extra aandacht vraagt.

Combinatie arbeidsmarkt en energietransitie
Het project is vooral gericht op de combinatie van arbeidsmarkt en energietransitie. Er is namelijk een tekort aan geschoolde mensen in de uitvoering van de energietransitie. De kans is ook zeer groot dat deze opgeleide en/of omgeschoolde mensen direct werk zullen vinden.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Alfa-college
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 340.000

Meer projecten van het provinciaal programma: