Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst gemeente Groningen

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Activiteiten in de gemeente

In de gemeente Groningen werken scholen met de Verlengde Schooldag. De Verlengde Schooldag (VSD) is een belangrijk onderwerp in de sociale- én onderwijsagenda van de gemeente. Ook is het een speerpunt in het Maatschappelijk Akkoord dat de gemeente heeft gesloten met de schoolbesturen. Het is een omvangrijk programma, waarbij vele onderdelen aan bod komen. De inhoud en de organisatie van de Verlengde Schooldag krijgen vorm vanuit een samenwerkingsverband dat zich het Lerend Netwerk noemt. Deze netwerkaanpak richt de VSD in en houdt de landelijke ontwikkelingen in de gaten. In de gemeente Groningen zijn 33 scholen betrokken bij de VSD, waarvan 3 scholen in het voortgezet onderwijs en één ISK locatie. Activiteiten die leerlingen hier volgen variëren van muziek- en kookworkshops tot dansclinics en weerbaarheidstrainingen.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Scholen in de gemeente, Schoolbesturen in de gemeente, Kinderopvangorganisaties in de gemeente
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.675.000
Projectnieuws