Ons klimaat verandert. Die verandering heeft een grote invloed op ons leven. Niet alleen op ons weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. Klimaatverandering is niet meer terug te draaien. De gevolgen zijn vooral lokaal direct merkbaar door wateroverlast, hittegolven en het toenemen van het zoutgehalte in de bodem of het water (verzilting). Met het Global Center on Adaption is Noord-Nederland is een proeftuin voor vraagstukken die te maken hebben met klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het zorgen dat regenwater makkelijk weg kan lopen en het experimenteren met zilte teelt van aardappelrassen en groente.

Klimaatadaptatieweek Groningen

Klimaatverandering daagt ons uit om op een nieuwe manier naar onze leefomgeving en onze openbare ruimte te kijken. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in onze steden, kustgebieden en landschappen. Via de Klimaatadaptatieweek Groningen (19 – 25 januari 2021) werden verschillende klimaatvraagstukken en kennis op dit vlak samengebracht.

Als onderdeel van de Klimaatadaptatieweek Groningen werden naar aanloop van deze week allerlei activiteiten georganiseerd. Zo konden Groningse ondernemers hun eigen bedrijfspand verrijken met een gratis passende geveltuin. Op deze manier wordt er gezorgd voor meer groen in de versteende omgeving van de Groningse binnenstad en het winkelgebied van Haren. Een ander voorbeeld is ‘Het Grote Straatberaad’, een volksvergadering over het klimaat in de Provincie Groningen. Ook worden 4.000 perenbomen gratis weggegeven aan inwoners.