Digitale afbeelding van de klimaatadaptieweek waarin opgeroepen wordt om gratis (online) events te bezoeken van 19 tot 25 januari 2021

Klimaat Bienale – Klimaatadaptatie Groningen

Proeftuin voor vraagstukken die te maken hebben met klimaatverandering. De vraagstukken en kennis op dit vlak komen samen tijdens de klimaatadaptatieweek Groningen.

Ons klimaat verandert. Die verandering heeft een grote invloed op ons leven. Niet alleen op ons weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. Klimaatverandering is niet meer terug te draaien. De gevolgen zijn vooral lokaal direct merkbaar door wateroverlast, hittegolven en het toenemen van het zoutgehalte in de bodem of het water (verzilting). Met het Global Center on Adaption is Noord-Nederland is een proeftuin voor vraagstukken die te maken hebben met klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het zorgen dat regenwater makkelijk weg kan lopen en het experimenteren met zilte teelt van aardappelrassen en groente.

Klimaatadaptatieweek Groningen

Klimaatverandering daagt ons uit om op een nieuwe manier naar onze leefomgeving en onze openbare ruimte te kijken. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in onze steden, kustgebieden en landschappen. Via de Klimaatadaptatieweek Groningen (19 – 25 januari 2021) werden verschillende klimaatvraagstukken en kennis op dit vlak samengebracht.

https://vimeo.com/504317369

Als onderdeel van de Klimaatadaptatieweek Groningen werden naar aanloop van deze week allerlei activiteiten georganiseerd. Zo konden Groningse ondernemers hun eigen bedrijfspand verrijken met een gratis passende geveltuin. Op deze manier wordt er gezorgd voor meer groen in de versteende omgeving van de Groningse binnenstad en het winkelgebied van Haren. Een ander voorbeeld is ‘Het Grote Straatberaad’, een volksvergadering over het klimaat in de Provincie Groningen. Ook worden 4.000 perenbomen gratis weggegeven aan inwoners.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Klimaat Bienale – Klimaatadaptatie Groningen
Projectbudget
€ 7.915.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.234.000