werken in de schoolmoestuin
Fotografie: Hans Mossel

Tijd voor Toekomst verrijkt en verbreed schooldagen voor leerlingen

Kookworkshops, dansclinics, weerbaarheidstrainingen, lessen over gezonde voeding, technieklessen en toneel – het zijn voorbeelden van activiteiten voor kinderen op basisscholen in de provincie Groningen. Deze basisscholen zijn aangesloten bij het project Tijd voor Toekomst. Dit project helpt sinds 2021 scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken. Binnen het project werken omwonenden en organisaties uit de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden.

Deelnemende gemeenten

In de deelnemende gemeenten doen verschillende scholen mee: in de gemeente Groningen 33 scholen, in de gemeente Oldambt zes scholen, in de gemeente Midden-Groningen dertien scholen, in de gemeente Het Hogeland zes scholen en in de gemeente Eemsdelta vijf scholen. Het doel: kinderen gelijke kansen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst. Het aanbod voor de invulling van Tijd voor Toekomst op scholen is divers en komt van vele verschillende aanbieders. Het is uiteindelijk aan scholen zelf om te bepalen wat zij voor hun school en voor hun kinderen het meest geschikt vinden. Aanbieder De Rijdende popschool leert bijvoorbeeld leerlingen muziek te schrijven en produceren. Beweegprogramma Topsportclubs biedt een motorisch beweegprogramma gericht op plezier en ontdekken. En Basicly biedt handvatten om digitale geletterdheid een plek in het onderwijs te geven. Voorbeelden van activiteiten op scholen zijn: kookworkshops, natuurscheikundige proeven, les in gezonde voeding, weerbaarheidstrainingen, toneelles, dansles, zwemles, techniek en kennismaken met beroepen. Ook wordt extra ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen op school. Zo zijn er kind-ouder-ondersteuners die kinderen, ouders en leerkrachten helpt bij sociaal-emotionele vraagstukken. Tijd voor Toekomst is een succes voor de gemeenten en deelnemende scholen, de verwachting is dan ook dat dit wordt voortgezet op meer scholen en in andere gemeenten.

Sciencelab geeft leerlingen scheikundelessen

Bijdrage Nationaal Programma Groningen

De provincie Groningen en gemeenten Groningen, Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta ontvingen een bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen voor het opzetten van Tijd voor Toekomst. In totaal is tot nu toe 24.440.527 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De provincie Groningen draagt bij aan de ondersteuning van gemeenten, kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring en fondsenwerving. Wanneer een school ondersteuning zoekt, loopt deze aanvraag altijd via de betreffende gemeente. Tijd voor toekomst verbindt deelnemende scholen met elkaar. Op deze manier leren de onderwijsinstellingen elkaar kennen, weten ze wat anderen doen, wat voor hen succesvol is en hoe ze die successen zelf kunnen toepassen.

Ervaringen

Directeur Petra van der Molen van basisschool De Linde in Eenrum is enthousiast: “De kinderen leren naar de toekomst te kijken, ontdekken wat er allemaal kan, wat ze kunnen worden en waar hun talenten liggen. En dat allemaal vanuit de veilige setting van de school, met vriendjes en vriendinnetjes. ”Ze maken met veel plezier gebruik van het aanbod. Petra: “De kinderen zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Ze komen met zo veel dingen in de maatschappij in aanraking nu. Activiteiten en onderwerpen waar wij binnen schooltijd net te weinig aandacht en tijd aan kunnen besteden. Na een les zeggen ze vaak: ‘Is het nu al voorbij?’ Je ziet totaal andere aspecten van hun persoonlijkheden opbloeien. Ook ouders zijn erg positief. Zij komen vaak het laatste stukje even meekijken en zien dat hun kind er plezier aan beleeft.” Lees hier het hele interview.

Documentaire

Op 8 juli ging in bioscoop Vue in Hoogezand de documentaire Tijd voor Toekomst in première. Groningse filmmaker Tom Tieman laat in de documentaire zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk inhoudt op CBS De Parel in Muntendam en OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans. Hij volgde twee leerlingen, Samuel in Muntendam en Djamilla in Bad Nieuweschans. Er is vastgelegd hoe zij, hun familie en medeleerlingen de activiteiten ervaren. De documentaire is gemaakt in opdracht van de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt om door de ogen van een aantal kinderen te laten zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk voor hen betekent. Online is de documentaire te bekijken.


Lees meer…