Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst gemeente Eemsdelta

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Activiteiten in de gemeente

In de gemeente Eemsdelta is Tijd voor Toekomst gestart als pilot op drie kindcentra (5 scholen) in 2023. Op deze basisscholen is de lesdag verlengd op 2 of 3 dagen in de week en wordt een verrijkt aanbod aan activiteiten geboden van kunst en cultuur, techniek, natuureducatie, sport, beroepenoriëntatie, en meer. Door dit verrijkte aanbod kunnen leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het brengt het aanbod ook dichtbij. In de gemeente is de afstand en reistijd naar aanbod vaak groot. Dat kan een drempel vormen voor kinderen of ouders voor deelname. Er is ervaring dat leerlingen dankzij het aanbod onder schooltijd zelf in eigen tijd ook deel gaan nemen aan activiteiten. Zo draagt Tijd voor Toekomst bij aan een generatie kansrijke Groningers.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Schoolbesturen in de gemeente, Scholen in de gemeente, Kinderopvangorganisaties in de gemeente
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.160.750
Projectnieuws