Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst gemeente Oldambt

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Activiteiten in de gemeente

Het project Tijd voor Toekomst is actief op zes scholen in de gemeente Oldambt. Activiteiten op deze scholen zijn onder andere kookworkshops, natuurscheikundige proefjes, weerbaarheidstrainingen, extra sport- en beweeglessen en een toneelstuk.
Scholen merken een verbreding en verrijking van hun onderwijsaanbod. Ze krijgen meer en verschillende soorten lessen, aanvullende programma’s en nieuwe lesmethoden. Daarnaast leren onderwijsinstellingen elkaar kennen, delen ze kennis over succesvolle praktijken en leren ze van elkaar door de ondersteuning van het netwerk dat door Tijd voor Toekomst wordt gevormd. Momenteel wordt Tijd voor Toekomst geëvalueerd en op basis van deze evaluatie volgt een nieuwe aanvraag. Hierin wordt onder andere het aansluiten van een aantal nieuwe, basis- en middelbare, scholen meegenomen.

Documentaire

Op 8 juli 2024 ging in bioscoop Vue in Hoogezand de documentaire Tijd voor Toekomst in première. Groningse filmmaker Tom Tieman laat in de documentaire zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk inhoudt op CBS De Parel in Muntendam en OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans. Hij volgde twee leerlingen, Samuel in Muntendam en Djamilla in Bad Nieuweschans. Er is vastgelegd hoe zij, hun familie en medeleerlingen de activiteiten ervaren. De documentaire is gemaakt in opdracht van de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt om door de ogen van een aantal kinderen te laten zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk voor hen betekent. Online is de documentaire te bekijken.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Oldambt
Partners
Schoolbesturen in de gemeente, Scholen in de gemeente, Kinderopvangorganisaties in de gemeente
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 964.348
Projectnieuws