Waterstof Werkt

Het doorlopend leren en werken in de waterstofeconomie voor kansen in de regio.

De provincie Groningen ontwikkelt zich de komende jaren tot hét centrum van de waterstofeconomie met investeringen van de overheid en het bedrijfsleven. Dit creëert kansen voor de regio: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde mensen in de regio van het allergrootste belang. 

Gecoördineerde aanpak

Het programma Waterstof Werkt stelt een breed opleidingsprogramma samen op het gebied van waterstof. Het gaat dan om opleidingen, trainingen, traineeships en stageplekken op mbo-, hbo-, wo- en professioneel niveau. Alle betrokken onderwijsinstellingen in de regio werken samen aan een gecoördineerde aanpak en programma in de noordelijke regio.

Inspelen op kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector

Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door betrokken partners uit het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs om in te spelen op de kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Alfa College, New Energy Coalition, Bouwend Nederland, Wij-techniek, Techniek Nederland, Afeer, Shell Nederland, GasTerra, NAM, N.V. Nederlandse Gasunie, EBN, Gemeente Groningen, Stork, Holthausen, Eneco Groep, Kisuma Chemicals, EMMTEC Services, Engie, Nouryon Industrie Chemicals, Groningen Seaports, ESD-SIC, Nedmag, OOM, AO metaalelektro, Metaalunie, FME, FNV, CNV, VNO-NCW MKB Noord, POCE, Regionaal arbeidsmarkt platform, Gemeente Oldambt, Akkoord van Groningen, Gemeente Eemsdelta, Topsector Energie
Projectbudget
€ 7.177.610
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 3.000.000
Projectnieuws