De provincie Groningen ontwikkelt zich de komende jaren tot hét centrum van de waterstofeconomie met investeringen van de overheid en het bedrijfsleven. Dit creëert kansen voor de regio: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde mensen in de regio van het allergrootste belang. 

Gecoördineerde aanpak

Het programma Waterstof Werkt stelt een breed opleidingsprogramma samen op het gebied van waterstof. Het gaat dan om opleidingen, trainingen, traineeships en stageplekken op mbo-, hbo-, wo- en professioneel niveau. Alle betrokken onderwijsinstellingen in de regio werken samen aan een gecoördineerde aanpak en programma in de noordelijke regio.

Inspelen op kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector

Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door betrokken partners uit het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs om in te spelen op de kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.