Decoratieve afbeelding van een waterstoftrein

Waterstof(-batterij)treinen

De aanschaf van de eerste vier waterstof(-batterij)treinen op het spoor in Groningen, inclusief een tankstation voor groene waterstof.

De bijdrage van dit project draagt bij aan de totale financiering voor de aanschaf van de eerste vier waterstof(-batterij)treinen op het spoor in Groningen, inclusief een tankstation voor groene waterstof. In 2021 wordt hiervoor een aanbesteding gestart. Daarna moeten de treinen gebouwd worden en vergunningen verleend worden, zodat in 2025 de treinen kunnen gaan rijden en het tankstation gereed is. 

Voor het eerst waterstoftreinen in de dienstregeling

Hiermee wordt een hele belangrijke eerste stap gezet op weg naar treinvervoer zonder schadelijke uitstoot in onze regio. Het is voor het eerst dat er in Nederland waterstoftreinen in de dienstregeling gaan rijden. De treinen gaan ongeveer 30 jaar mee. Met deze vier treinen kan ervaring worden opgedaan, zodat uiterlijk in 2035 uiteindelijk alle dieseltreinen in Noord-Nederland vervangen zijn. Op dezelfde manier is de provincie bijvoorbeeld ook met twee waterstofbussen begonnen en is dit inmiddels uitgebreid naar meer dan 30.

Verbeterde luchtkwaliteit, leefbaarheid en extra banen

Deze eerste stap is om meerdere redenen nodig om uiteindelijk alle dieseltreinen te kunnen vervangen. Dat levert een grote verbetering van de luchtkwaliteit op en rond het spoor en inwoners die daarbij in de buurt wonen. Bovendien is het op het gebied van leefbaarheid zo dat waterstoftreinen een stuk stiller zijn dan de huidige dieseltreinen. Tot slot zorgt de introductie van deze vier treinen en het bijbehorende tankstation ook voor extra werk binnen de waterstofeconomie en kan er een koppeling gemaakt worden met het onderwijs voor opleidingen en stageplekken.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Arriva, ProRail, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport, Gemeente Groningen, Connecting Europe Facility
Projectbudget
€ 47.000.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 7.000.000