Kinderen krijgen les in bewegen

Tijd voor Toekomst gemeente Het Hogeland

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Actief op zes scholen

In gemeente Het Hogeland is het project Tijd voor Toekomst in 2023 gestart op 6 scholen. Er wordt ingezet op talentontwikkeling, welzijn, fysieke en mentale gezondheid en het vergroten van de brede blik op de wereld. Door Tijd voor Toekomst komen leerlingen met heel veel nieuwe activiteiten in aanraking. Dit gaat van cultuur, techniek en natuur tot sport, creativiteit en voeding. Kinderen leren naar de toekomst te kijken, ontdekken wat er allemaal kan, wat ze kunnen worden en waar hun talenten liggen. Tijd voor toekomst in Het Hogeland draagt bij aan het maken van een grote en meerjarige aanpak, zodat kinderen gelijke kansen hebben om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst.

Ervaringen

Directeur Petra van der Molen van basisschool De Linde in Eenrum is enthousiast: “De kinderen leren naar de toekomst te kijken, ontdekken wat er allemaal kan, wat ze kunnen worden en waar hun talenten liggen. En dat allemaal vanuit de veilige setting van de school, met vriendjes en vriendinnetjes. ”Ze maken met veel plezier gebruik van het aanbod. Petra: “De kinderen zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Ze komen met zo veel dingen in de maatschappij in aanraking nu. Activiteiten en onderwerpen waar wij binnen schooltijd net te weinig aandacht en tijd aan kunnen besteden. Na een les zeggen ze vaak: ‘Is het nu al voorbij?’ Je ziet totaal andere aspecten van hun persoonlijkheden opbloeien. Ook ouders zijn erg positief. Zij komen vaak het laatste stukje even meekijken en zien dat hun kind er plezier aan beleeft.”


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Partners
Scholen in de gemeente, Schoolbesturen in de gemeente, Kinderopvangorganisaties in de gemeente
Projectbudget
€ 1.726.800
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.726.800
Projectnieuws