In de economie en het dagelijks werk van mensen neemt automatisering en digitalisering de komende jaren alleen maar toe. Daarom krijgen alle digitale opleidingen van Noord-Nederland samen een plek in de Digitale Academie. De academie is als het ware een marktplaats voor digitale kennis, waar je gemakkelijk een opleiding vindt die aansluit bij jouw kennisniveau. De bijdrage is voor een pilotfase.

Opleidingsaanbod op een plek

Bij de Digitale Academie Noord-Nederland staan alle opleidingen digitale vaardigheden op één plek. Naast online trainingen is in eerste instantie het opleidingsaanbod in Groningen in kaart gebracht. Binnenkort wordt ook het formele en informele aanbod in Friesland en Drenthe ontsloten. Inwoners kunnen via verschillende wegen inzicht krijgen en ontdekken welke opleiding passend is en hun vaardigheden vergroten. Voor digitaal laaggeletterden zijn bijvoorbeeld de bibliotheken in Groningen de plek om fysiek informatie op te doen over de mogelijkheden en de eerste stappen te zetten in de digitale wereld. Met het aanmaken van een account wordt toegang verschaft tot een eigen Digitale Academie. Door het beantwoorden van een interactieve vragenlijst worden gebruikers gekoppeld aan persoonlijk aanbod. Inwoners kunnen ook rechtstreeks naar het aanbod en zelf op zoek naar een traject.

Het aanbod is afkomstig van verschillende kennisinstellingen, stichtingen, bibliotheken en commerciële aanbieders. Opleidingen worden continu toegevoegd en bestaan uit online en fysiek georganiseerde trajecten. Door het complete aanbod kunnen gebruikers een weloverwogen beslissing nemen en wordt er een doorgaande leerlijn geboden waarop alle inwoners kunnen aansluiten.