Direct naar hoofdinhoud
Leidingen voor aan -en afvoer van bio-vloeistoffen.

Lokale product- en restwarmteleiding Chemiepark

Het bundelen van industriële restwarmte voor hergebruik door verschillende ondernemers van het Chemiepark.

Het Chemiepark in de Eemsdelta heeft de ambitie om als eerste chemische bedrijventerrein van Europa CO2-neutraal te zijn in 2050.

De circulaire economie speelt een belangrijke rol in Delfzijl.

CAS KÖNIG, DIRECTEUR GRONINGEN SEAPORTS

Dit project bundelt industriële restwarmte voor hergebruik door verschillende ondernemers van het Chemiepark. Hiervoor wordt een mantelbuis aangebracht onder het Eemskanaal, ten Noordoosten van de sluis, dat onder andere de restwarmte van industriegebied Contitank verbindt met de bedrijven op het Chemiepark. Hier doorheen kunnen verschillende bio-vloeistoffen vervoerd worden, zonder dat er elektriciteit nodig is om de vloeistoffen op de juiste temperatuur te houden. Ook wordt de restwarmte nog verder in het proces gebruikt. In principe kan elk bedrijf dat hier interesse in heeft op deze leiding aansluiten.

Dit project staat in nauw verband met het project Hergebruik energie- en proceswaterstromen zuidelijk deel Chemiepark.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Groningen Seaports, Dutch Gycerin Refinery, Chemcom, Nouryon
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 932.721

Meer projecten van het provinciaal programma: