Direct naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding van een gebouw en leidingen op het Chemiepark.

Hergebruik energie- en proceswaterstromen zuidelijk deel Chemiepark

Het efficiënt hergebruiken van industrieel proceswater in het zuidelijke deel van het Chemiepark.

Het Chemiepark in de Eemsdelta heeft de ambitie om als eerste chemische bedrijventerrein van Europa CO2-neutraal te zijn in 2050. Naast nuttig hergebruik van industriële restwarmte, is er ook vraag naar een voorziening om industrieel proceswater efficiënt te kunnen hergebruiken.

Wij zijn op meerdere fronten bezig met het vergroenen van ons bedrijventerrein.

CAS KÖNIG, DIRECTEUR GRONINGEN SEAPORTS

Veel water dat gebruikt wordt in de processen van de industrie op het Chemiepark belandt uiteindelijk in de zee. Dat is zonde, want het is van goede kwaliteit. Voor de industrie kan dit water nog prima worden gebruikt, waardoor drinkwater wordt bespaard. Om het efficiënt hergebruik van industrieel proceswater mogelijk te maken, bundelen we voor dit project ondergrondse transportmogelijkheden, waarvoor een mantelbuis met meerdere voorzieningen wordt aangebracht onder het Oosterhornkanaal.

Dit project staat in nauw verband met het project Lokale product- en restwarmteleiding Chemiepark


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Groningen Seaports , Nouryon, Waterbedrijf Groningen, North Water, Purified Metal Company
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 210.500

Meer projecten van het provinciaal programma: