In het chemisch cluster in de Eemsdelta wordt een pilotcentrum opgericht. Het cluster bestaat uit een groep ondernemers die duurzame grondstoffen winnen en deze omvormen tot andere grond- en hulpstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor voeding, cosmetica, medicijnen, motorolie en meer.

Om innovatie en (grootschalige) investeringen in de groene chemie te kunnen realiseren wordt hiervoor ruimte ingericht. Chemport Innovation Centre (CIC) biedt deze ruimte om in een industriële setting proefinstallaties op te zetten. De groene chemische processen die daar plaats gaan vinden, zijn deels gebaseerd op biomassa. Ze zijn circulair en leveren groene bouwstenen voor de chemie en groene energie. In deze proeffabriek kunnen bedrijven opschalen naar pre-productie-schaal.

Aansluiting bij huidige Research & Development faciliteiten

Dit centrum sluit aan bij de huidige Research & Development faciliteiten in Groningen. De ontwikkeling van kennis op de Zernike Campus kan leiden tot testen in een proefinstallatie. De bedrijven in spé kunnen gebruik maken van de laboratoria van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Ook biedt Hanzehogeschool andere faciliteiten zoals Zernike Advanced Processing (ZAP) en Energy Transition Centre (EnTranCe).

De pilot Chemport Innovatie Centre krijgt alle faciliteiten; leidingen voor aan -en afvoer van grondstoffen, kabels én eindproducten. Ook de noodzakelijke vergunningen zijn straks aanwezig. Er wordt gestart met twee gebouwen: één op het Chemiepark (in de brandweerkazerne) en één op het Metalpark.