Fieldlabs autonoom vervoer

Het versnellen van autonoom vervoer door fieldlabs die samenwerken, kennis uitwisselen en testgebieden delen.

Op verschillende plekken in de provincie worden experimenten gedaan op het gebied van autonoom vervoer (zichzelf voortbewegend voertuig). Er komt een fieldlab bij het nieuwe Hive Mobility Center, bij Groningen Airport Eelde, de Eemshaven en bij het spoor van opstelterrein De Vork tot Buitenpost. Deze fieldlabs (gericht op de weg, de lucht, het water en de trein) gaan samenwerken, kennis uitwisselen en testgebieden delen. Later wordt ook de combinatie gemaakt met het European Hyperloop Center bij Meerstad, dat zich richt op transport via buizen.

Inzetten op combinaties

Met deze verschillende fieldlab locaties wordt meer ingezet op combinaties. Zo zijn kennisinstellingen op mbo-, hbo- en wo-niveau betrokken bij de ontwikkeling van autonoom vervoer en komt er een goede link met de toekomstige arbeidsmarkt voor mobiliteit. Ook zijn er veel mogelijkheden voor bedrijven en startups die willen werken met zelfrijdend vervoer. De opgedane kennis en ervaring wordt onderling gedeeld om gezamenlijk stappen te zetten naar opschaling, certificering, opleiding en toepassing in de dagelijkse praktijk. Al deze onderdelen versnellen de ontwikkeling van autonoom vervoer en zorgen voor een koploperspositie van Noord-Nederland op dit gebied.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
RobotTUNER, Arriva, Qbuzz, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, ProRail, OmniDrones, Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde, Dutch Drone Survey, MarinMinds, Groningen Seaports, 5Groningen, Hardt Hyperloop, NS
Projectbudget
€ 18.330.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 6.130.000
Projectnieuws