Direct naar hoofdinhoud
Terug naar projectenoverzicht

Financieringsregeling warmtetransitie-projecten Groningen (WTPG)

Decoratieve afbeelding van een meter die op nul staat
Projectinformatie

Aanvrager:
Provincie Groningen
Partners:
Groninger gemeenten
Bijdrage:
€ 4.000.000,- excl. btw
Programma:
Provinciaal programma

De provincie start een subsidieregeling voor warmteprojecten waarbij woningen van het aardgas af gaan. De regeling richt zich op projecten die richting uitvoering gaan. De insteek van de warmtetransitie is dat verduurzaming uiteindelijk bekostigd kan worden door de besparingen op de energierekening. Zover is het echter nog niet. De warmtetransitie heeft nog geen sluitende businesscase. Om ontwikkelingen in de warmtetransitie in deze fase niet stuk te laten lopen op financiële tekorten zetten gemeenten en provincie in op financiering van warmteprojecten. Vanuit de lokalen programma’s worden verschillende (individuele) warmteprojecten gesubsidieerd (warmtenet in Loppersum, Groningen, Midden-Groningen). De provincie wil hier een aanvullende financieringsregeling tegenoverstellen, de Financieringsregeling warmteprojecten Groningen (WTPG-regeling). In de regeling zit in eerste instantie een bedrag van €4.000.000,-. De verwachting is dat hier 2 of 3 projecten meegefinancierd kunnen worden. Wanneer de regeling en de projectresultaten succesvol zijn gebleken wordt er gekeken of het budget verhoogd kan worden.

Nieuwe warmteprojecten stimuleren
De regeling voorziet in de (co)financiering van sleutelprojecten in de warmtetransitie. Daarnaast stimuleert de regeling de ontwikkeling van nieuwe warmteprojecten, zorgt voor concrete resultaten op het gebied van CO2 besparing en biedt ruimte voor innovatie zowel op technisch als sociaal vlak. Projecten die onder de regeling gefinancierd worden zorgen zelf voor cofinanciering van minimaal 70%.

De regeling draagt bij aan een duurzame woningvoorraad in Groningen. Er wordt een flinke CO2-besparing gerealiseerd en zorgt ervoor dat de warmtetransitie betaalbaar blijft voor de inwoners. Door de regeling kunnen we in Groningen snel van start. Afhankelijk van het soort project dat wordt ingediend zal er meer werkgelegenheid worden gecreëerd in de bouwsector, de installatiebranche en/of in de engineeringssector.

Samenhang WTCG en WTPG
WTCG en WTPG horen bij elkaar. Het WTCG ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van plannen om van het aardgas af te gaan en door de WTPG-financieringsregeling kunnen deze plannen ook gerealiseerd worden. Kennis en ervaring die middels de WTPG-regeling worden opgedaan worden geborgd en verspreid onder de andere gemeenten via het WTCG.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?