Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een meter die op nul staat

Financieringsregeling warmtetransitie-projecten Groningen (WTPG)

Een aanvullende subsidieregeling voor warmteprojecten waarbij woningen van het aardgas gaan.

De provincie start een subsidieregeling voor warmteprojecten waarbij woningen van het aardgas af gaan. De regeling richt zich op projecten die richting uitvoering gaan. De insteek van de warmtetransitie is dat verduurzaming uiteindelijk bekostigd kan worden door de besparingen op de energierekening. Zover is het echter nog niet. De warmtetransitie heeft nog geen sluitende businesscase. Om ontwikkelingen in de warmtetransitie in deze fase niet stuk te laten lopen op financiële tekorten zetten gemeenten en provincie in op financiering van warmteprojecten. Vanuit de lokalen programma’s worden verschillende (individuele) warmteprojecten gesubsidieerd (warmtenet in Loppersum, Groningen, Midden-Groningen). De provincie wil hier een aanvullende financieringsregeling tegenoverstellen, de Financieringsregeling warmteprojecten Groningen (WTPG-regeling). In de regeling zit in eerste instantie een bedrag van €4.000.000,-. De verwachting is dat hier 2 of 3 projecten meegefinancierd kunnen worden. Wanneer de regeling en de projectresultaten succesvol zijn gebleken wordt er gekeken of het budget verhoogd kan worden.

Nieuwe warmteprojecten stimuleren
De regeling voorziet in de (co)financiering van sleutelprojecten in de warmtetransitie. Daarnaast stimuleert de regeling de ontwikkeling van nieuwe warmteprojecten, zorgt voor concrete resultaten op het gebied van CO2 besparing en biedt ruimte voor innovatie zowel op technisch als sociaal vlak. Projecten die onder de regeling gefinancierd worden zorgen zelf voor cofinanciering van minimaal 70%.

De regeling draagt bij aan een duurzame woningvoorraad in Groningen. Er wordt een flinke CO2-besparing gerealiseerd en zorgt ervoor dat de warmtetransitie betaalbaar blijft voor de inwoners. Door de regeling kunnen we in Groningen snel van start. Afhankelijk van het soort project dat wordt ingediend zal er meer werkgelegenheid worden gecreëerd in de bouwsector, de installatiebranche en/of in de engineeringssector.

Samenhang WTCG en WTPG
WTCG en WTPG horen bij elkaar. Het WTCG ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van plannen om van het aardgas af te gaan en door de WTPG-financieringsregeling kunnen deze plannen ook gerealiseerd worden. Kennis en ervaring die middels de WTPG-regeling worden opgedaan worden geborgd en verspreid onder de andere gemeenten via het WTCG.

Projecten
Voor het project Zonthermie is € 2.000.000 euro beschikbaar gesteld vanuit deze financiering. Het project maakt seizoensopslag van WarmteStad mogelijk. Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike.


Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Groninger gemeenten
Projectbudget
€ 13.300.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 4.000.000

Meer projecten van provinciaal programma: