werken in de schoolmoestuin
Fotografie: Hans Mossel

Tijd voor Toekomst gemeente Midden-Groningen

Investeren in de jeugd van onze provincie en ervoor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht achtergrond en woonplaats.

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag. Binnen het project werken omwonenden en organisaties in de omgeving van de scholen samen om een breed lespakket op te zetten op het gebied van cultuur, sport, muziek en gezondheid. Voor het reguliere onderwijs betekent dit: meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s en nieuwe methoden. Tijd voor Toekomst werkt samen met verschillende partijen en stelt hen geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar.

Les op basisschool
Tijd voor Toekomst activiteit op baisschool De Ontdekking

Activiteiten in de gemeente

De gemeente wil met het programma Tijd voor Toekomst de kansengelijkheid van kinderen vergroten. Binnen een verrijkte schooldag krijgen kinderen van basisscholen die dat het hardst nodig hebben extra lestijd. Daarin krijgen ze de kans om hun fysieke en mentale gezondheid te vergroten, leerachterstanden in te lopen, hun ontwikkeling te verbreden en te werken aan executieve functies, veerkracht en weerbaarheid. Op dit moment doen de volgende scholen mee aan Tijd voor Toekomst: CBS de Hoeksteen, CBS de Parel, CBS het Galjoen, OBS de Achtbaan, OBS de Ontdekking, OBS de Springplank, OBS de Tandem, OBS de Woldstee, OBS Menterhorn, OBS het Noorderlicht, SBO de Sterren, st Gerardus Majellaschool en het Aletta Jacobs College. Hier volgen leerlingen uiteenlopende activiteiten zoals dans, koken, zwemmen, technieklessen en kennismaken met beroepen. De gemeente is aan het uitbreiden voor komende schooljaren.

Wilt u als school meer informatie over Tijd voor Toekomst in gemeente Midden-Groningen, neem dan contact op met: Lotte Gras (innovatiebegeleider Tijd voor Toekomst) via lotte.gras@midden-groningen.nl of 06 25639037.

Documentaire

Op 8 juli 2024 ging in bioscoop Vue in Hoogezand de documentaire Tijd voor Toekomst in première. Groningse filmmaker Tom Tieman laat in de documentaire zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk inhoudt op CBS De Parel in Muntendam en OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans. Hij volgde twee leerlingen, Samuel in Muntendam en Djamilla in Bad Nieuweschans. Er is vastgelegd hoe zij, hun familie en medeleerlingen de activiteiten ervaren. De documentaire is gemaakt in opdracht van de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt om door de ogen van een aantal kinderen te laten zien wat Tijd voor Toekomst in de praktijk voor hen betekent. Online is de documentaire te bekijken.

Verschillende directeuren van scholen in gemeente Midden-Groningen spreken over hun ervaring met het programma.

Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Schoolbesturen in de gemeente, Scholen in de gemeente, Kinderopvangorganisaties in de gemeente
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 13.074.063
Projectnieuws