Waterstofbanen in de maakindustrie

Van aardgas als energiedrager naar groene waterstof als energiedrager.

Groene waterstof gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Toukomstproject Waterstofbanen in de maakindustrie richt zich op deze transitie binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Een aantal initiatiefnemers wil een regionale keten voor off-grid productie van groene waterstof ontwikkelen. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten. In dit project wordt er een keten opgezet in de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, energiecoöperaties, Groninger kerken en bouw/infrastructuur. Onderzocht wordt of deze sectoren zelf waterstof kunnen produceren en gebruiken. Kerken worden nu bijvoorbeeld verwarmd met aardgas. Een optie zou wellicht zijn om dat met waterstof te doen. Of denk aan trucks die op waterstof gaan draaien. 

Op locatie

De productie van de groene waterstof zal gebeuren op basis van een Power To Gas-installatie. Dit is een installatie die groene energie (wind en zon) middels een elektrolyse omzet in waterstof. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Dat betekent dat het vrij eenvoudig opgeslagen en getransporteerd kan worden. Een groot voordeel voor het mkb. Het idee is dat er bij de mkb’ers op locatie een installatie komt voor productie en opslag.  

Goed alternatief

Een groep regionale mkb-bedrijven ontwikkelt samen een keten voor groene waterstof. Er zullen de  komende jaren steeds efficiëntere plekken gerealiseerd worden waar waterstof lokaal geproduceerd kan worden. Doel is dat aangetoond wordt dat CO2-neutraal geproduceerde groene waterstof een goed en rendabel alternatief is voor aardgas als energiedrager.

Dit project past goed bij de toekomstvisie die de provincie Groningen heeft als het gaat om de energietransitie. Het beleid is erop gericht om van de provincie een waterstofhub te maken. De ontwikkeling van een waterstofnetwerk speelt dan ook een belangrijke rol.

Voordelen

De overstap van aardgas naar groene waterstof in de provincie kent verschillende voordelen. Zo komt er een eind aan vervuilende CO2-emissies en de daarmee verbonden negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, de gezondheid van de inwoners en de kwaliteit van natuur en landschap. Ook is er een positieve impact op de Groningse economie. Het netwerk van mkb’ers in de waterstofeconomie zal versterken. Tevens zal het project zorgen voor meer banen in de regio. De beschikbaarheid van waterstoftankpunten in de regio creëert een gunstig ontwikkelklimaat voor maakbedrijven rond waterstof: bedrijven in  de regio kunnen erop rekenen dat er meerdere jaren wordt geïnvesteerd in waterstof. Met kansen voor bedrijven die waterstof nodig hebben om op te varen, te rijden of te produceren.

Onderwijs

Bij dit project worden ook mbo- en hbo-studenten uit de provincie betrokken. De deelnemers aan dit onderwijsprogramma zullen op de lange termijn een baan kunnen vinden binnen de waterstofeconomie. Dit project is een prachtig voorbeeld van de praktijk waarbij studenten ook praktijkgericht onderwijs hebben.

Voorbereidende fase

Dit project bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Hierin wordt vooral de technische en commerciële haalbaarheid onderzocht.

Er is € 50.000 beschikbaar gesteld om dit project voor te bereiden, in totaal is er 5 miljoen euro gereserveerd om het project uit te voeren. Voor het overige deel wordt op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.


Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Inititiatiefnemers van Waterstofbanen
Bijdrage aan ambities
Partners
Holthausen Energy Points, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool, Noorderpoort, Campus Winschoten, Stadskanaal, Appingedam, LEC Oosterpoortwijk, LEC Leeuwenborg, LEC Bad Nieuwe Schans, LEC Ter Apel e.a., Energie Coöperatie energiek Oldambt, Gremmer staalconstructies BV, Meijer Installatietechniek B.V., Hydroflex BV, Ouxo, Remmers Transport BV, Gemeente Midden-Groningen
Projectbudget
€ 17.000.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000