Waterstofbanen in de maakindustrie

Van aardgas als energiedrager naar groene waterstof als energiedrager.

Groene waterstof gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Toukomstproject ‘Waterstofbanen in de maakindustrie’ richtte zich op deze transitie binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Een aantal initiatiefnemers wilde een regionale keten voor off-grid productie van groene waterstof ontwikkelen. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten. Het idee was om een keten op te zetten in de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, energiecoöperaties, Groninger kerken en bouw/infrastructuur. En om te onderzoeken of deze sectoren zelf waterstof kunnen produceren en gebruiken. Kerken worden nu bijvoorbeeld verwarmd met aardgas. Een optie zou wellicht zijn om dat met waterstof te doen. Of denk aan trucks die op waterstof gaan draaien. 

Op locatie

De productie van groene waterstof zou gebeuren op basis van een Power To Gas-installatie. Dit is een installatie die groene energie (wind en zon) via een elektrolyse omzet in waterstof. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Dat betekent dat het vrij eenvoudig opgeslagen en getransporteerd kan worden. Een groot voordeel voor het mkb. Het idee was dat er bij de mkb’ers op locatie een installatie kwam voor productie en opslag.   

Goed alternatief

Een belangrijk onderdeel van het project was dat een groep regionale mkb-bedrijven samen een keten voor groene waterstof zou ontwikkelen. Waarbij er de komende jaren steeds efficiëntere plekken gerealiseerd worden om waterstof lokaal te produceren. Met als doel aantonen dat CO2-neutraal geproduceerde groene waterstof een goed en rendabel alternatief is voor aardgas als energiedrager.

Voordelen

De overstap van aardgas naar groene waterstof in de provincie kent verschillende voordelen. Zo komt er een eind aan vervuilende CO2-emissies en de daarmee verbonden negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, de gezondheid van de inwoners en de kwaliteit van natuur en landschap. Ook heeft dit een positieve impact op de Groningse economie en de versterking van het netwerk van mkb’ers in de waterstofeconomie. Met als idee meer banen in de regio en kansen voor bedrijven die waterstof nodig hebben om op te varen, te rijden of te produceren.

Onderwijs

Een ander belangrijk onderdeel was het betrekken van mbo- en hbo-studenten uit de provincie. Met als idee dat de deelnemers aan dit onderwijsprogramma op de lange termijn een baan konden vinden binnen de waterstofeconomie. Een prachtig voorbeeld van de praktijk waarbij studenten ook praktijkgericht onderwijs hebben.

Gestopt

Er is voorbereidend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het plan bleek moeilijk te realiseren, daarom is het voorstel gaandeweg op een heel aantal onderdelen gewijzigd. Het uiteindelijke plan sloot daardoor niet meer aan bij het oorspronkelijke idee en de reden waarom het Toukomstpanel adviseerde om voor dit project geld beschikbaar te stellen. Daarom is vanuit Nationaal Programma Groningen besloten om geen geld meer beschikbaar te stellen.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Inititiatiefnemers van Waterstofbanen
Bijdrage aan ambities
Partners
Holthausen Energy Points, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool, Noorderpoort, Campus Winschoten, Stadskanaal, Appingedam, LEC Oosterpoortwijk, LEC Leeuwenborg, LEC Bad Nieuwe Schans, LEC Ter Apel e.a., Energie Coöperatie energiek Oldambt, Gremmer staalconstructies BV, Meijer Installatietechniek B.V., Hydroflex BV, Ouxo, Remmers Transport BV, Gemeente Midden-Groningen
Projectbudget
€ 17.000.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000
Projectnieuws